Gå til indhold

Magtanvendelse

Bliv klogere på de nye regler

Socialstyrelsen tilbyder nu undervisningsmateriale og film om den nye lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

24. februar 2017

Artikel

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Må personalet inddrage Isabellas mobiltelefon, når hun på trods af husregler ikke vil aflevere den ved sengetid? Hvordan afværger man skaden, når Huseyin i frustration vil ødelægge sin computer? Og har man lov til at undersøge Kris’ værelse, hvis man har mistanke om misbrug af hash?

Der findes ikke nogen lette svar på disse tre fiktive dilemmaer – men med en række nye film fra Socialstyrelsen kan man blive klogere på reglerne i den nye lov om voksenansvar for anbragte børn og unge. Filmene indgår i det informations- og undervisningsmateriale, Socialstyrelsen netop har udgivet for at gøre det lettere at få et overblik over hvilke bestemmelser i voksenansvarsloven, man bør kende til, hvad enten man arbejder som plejeforældre eller på et opholdssted eller en døgninstitution.

Lov om voksenansvar trådte i kraft ved årsskiftet og indeholder bl.a. en række udvidelser af magtbeføjelserne, så der nu fx i bestemte situationer er adgang til såkaldt afværgehjælp, hvor man kortvarigt må fastholde et barn for at forhindre skade på ting, ligesom det i visse situationer nu er lovligt at tilbageføre et barn eller en ung, der er stukket af fra et anbringelsessted.

Undervisning og dialog

Socialstyrelsens materiale tager gennem film og cases fat på en række af temaer inden for voksenansvarsloven, man som medarbejder kan støde ind i omkring fx husorden, rusmidler, fysisk guidning, afværgehjælp, tilbageførelse og tilbageholdelse. Til hvert tema hører også refleksionsspørgsmål samt relevante juridiske og pædagogiske kommentarer.

Materialet indeholder også et afsnit om registrering og indberetning af magtanvendelse eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten – og om, hvordan man som leder, medarbejder eller plejefamilie bedst identificerer, forebygger og håndterer konflikter og magtanvendelse. Herunder også hvordan man efterfølgende kan sikre, at barnet eller den unge, der har været udsat for en magtanvendelse eller et andet indgreb, også får mulighed for at give en redegørelse af sin oplevelse af situationen.

Endelig er der også et helt sæt undervisningsmateriale bestående af i alt 34 moduler, der gennemgår de enkelte bestemmelser og konkrete temaer. Det kan man fx anvende som afsæt på en temadag eller et personalemøde om reglerne i voksenansvarsloven og forebyggelse af magtanvendelse.


Hent Socialstyrelsens informations- og undervisningsmateriale via www.kortlink.dk/psk6

Bliv medlem