Gå til indhold

Forskning

Anbragte trives bedre i skolen

Der er godt nyt på uddannelsesfronten i ny SFI-rapport om anbragte børn og unges trivsel. Det glæder Socialpædagogernes næstformand Verne Pedersen, der påpeger, at Socialpædagogerne i flere år har arbejdet for at sætte fokus på anbragtes læring

24. februar 2017

Artikel

Forfatter: Maria Rørbæk

På mange punkter går det fremad med anbragte børn og unges skolegang. Flere er glade for at gå i skole. Flere har lyst til at uddanne sig. Flere læser bøger.  Og flere ser positivt på deres lærere.

Det er nogle af resultaterne af en stor trivselsundersøgelse blandt anbragte børn og unge, hvor SFI for anden gang har spurgt omkring 1.500 anbragte børn og unge, hvordan de selv oplever deres liv og hverdag. Og når man sammenligner svarene fra 2016 med svarene fra 2014, er der altså mange lyspunkter i forhold til skolegangen.

– Vi ved fra andre undersøgelser, at anbragte børn i højere grad end deres jævnaldrende falder ud af uddannelsessystemet, når de er mellem 17 og 19 år. Men vores undersøgelse viser, at der i årene inden da faktisk er både lyst til og motivation for uddannelse, som de professionelle omkring de unge kan gribe og arbejde med, siger seniorforsker Mette Lausten, der har ledet undersøgelsen.

Større skoleglæde

Konkret viser undersøgelsen fx, at anbragte børns skoleglæde nu nærmer sig alle børns skoleglæde, idet 90 pct. af alle de anbragte børn, der går i skole, er glade for at komme der – mod 95 pct. af alle børn. I 2014 var det kun 86 pct. af de anbragte skolebørn, der var glade for skolen.

Rapporten pointerer, at anbragte børn og unges skolegang også har haft stor politisk og forskningsmæssig bevågenhed i de seneste år, og at styrkelse af udsatte børn og unges faglighed fx har været centrale elementer i flere satspuljeprojekter.

Nøgle til et godt liv

– Hos Socialpædagogerne har vi også på forskellig vis haft fokus på anbragtes uddannelse – og det er også et fokuspunkt i 2017, siger Socialpædagogernes næstformand Verne Pedersen, der glæder sig over fremgangen.

– Uddannelse er jo en af nøglerne til et godt liv, og derfor er det uhyre vigtigt, at fx familieplejere og medarbejdere på døgninstitutioner har fokus på emnet. Vi skal have lige så store ambitioner på anbragte børns vegne, som vi har på andre børns vegne, siger hun.

Selvom det går den rigtige vej, er der i Verne Pedersens øjne stadig behov for et øget fokus.

Fx svarer en tredjedel, at de ‘sjældnere end ofte’ kan få hjælp til skolearbejdet, når de har behov for det.

Skolegang er kun et af mange emner, der er belyst i undersøgelsen. Fx bekræfter undersøgelsen, at anbragte børn og unge er en sårbar gruppe: Godt hver femte har en langvarig sygdom eller et handicap, og fire ud af 10 giver udtryk for, at de mistrives og har mentale problemer. Desuden er ensomhed mere udbredt blandt anbragte børn end blandt børn generelt.


Hent rapporten på SFI’s hjemmeside: www.kortlink.dk/pptv

Bliv medlem