Gå til indhold

Tak for i år, vi tager kampen op i 2018

13. december 2017

Artikel

Kære familieplejere

Jeg vil ønske jer en god jul og rigtig godt nytår!

Vi har i Socialpædagogerne haft mange jern i ilden på familieplejeområdet i årets løb. Vi har drøftet jeres og jeres plejebørns forhold med flerepolitikere og interesseorganisationer på børne- og ungeområdet for at styrke området. Vi er meget glade for og stolte over at se, at det arbejde har båret frugt – der er kommet opmærksomhed, forståelse og ikke mindst penge til området.

Familieplejeområdet har flere gange i år været på dagsorden i bedste sendetid på tv. Først og fremmest gensynet med Jørn ’mors lille dreng’, som satte fokus på hvor galt det ofte går anbragte børn i overgangen fra barn til voksen i systemet. Dokumentaren ’Hvem passer på Michael?’ Og senest dokumentaren ’Plejebørn i klemme’ rejste en meget relevant debat om kommunernes forvaltning af anbragte børn og familieplejernes oplevelse af ikke at blive lyttet til. Udsendelserne, som når ud til rigtig mange seere, tegner et billede af, at der er stort rum for forbedring på forskellige fronter, når det gælder familieplejeområdet.

Heldigvis er vidensgrundlaget i høj grad blevet styrket i år med Inge Bryderups kortlægning af familieplejeområdet. Ligeledes harBørne- og Socialministeriet i samarbejde med Ankestyrelsen foretagetenkortlægning af familieplejeområdet. Hermed er der tilvejebragt viden og data på området, som vi har stærkt brug for.

Så der er bevågenhed på området - både fra forskere, fra politikere og fra medierne. Og det momentum skal udnyttes. Vi er klar på flere fronter i 2018. Et af de helt store indsatsområder handler selvfølgelig om overenskomst. Og her sendte vi i tirsdag d. 12. december vores særskilte krav afsted til KL for at starte forhandlingerne om en overenskomst for familieplejere.

I kravet til KL slår vi fast, at vi som faglig organisation for familieplejerne finder det uacceptabelt, at netop så vigtig en medarbejdergruppe, som løfter så vigtig en opgave ikke er en del af den danske model, når netop også politikerne fra Christiansborg har fokus herpå. Politikerne har i satspuljeaftalen tilkendegivet, at drøftelserne af anbringelsesområdet fortsætter i foråret. Drøftelserne skal bl.a. omhandle aflønning af plejefamilier (i respekt for arbejdsmarkedet parter). Mere tydeligt kan det ikke siges fra politisk side!

Vi mener, det er i fælles interesse, at løn- og ansættelsesvilkår for familieplejere nu endelig reguleres og at det ogsåvil komme såvel kommunerne som de anbragte børn til gavn. Vi håber, at KL også kan se det. Med fremsættelse af kravet er vi forhåbentlig kommet et skridt tættere på en overenskomst for familieplejere, men det er en lang proces, som bliver skudt i gang for alvor i foråret 2018 og der forestår lange, seje forhandlinger, før vi er i mål.

Det skal imidlertid ikke forhindre os i, som familieplejernes faglige organisation, fortsat og vedvarende at kæmpe for regulerede ansættelsesforhold for jer. Kampen for bedre rammer og vilkår for familieplejere vil i 2018 ikke kun handle om OK. I begyndelsen af 2018 vil vi blandt andet også sætte fokus på, hvor vigtigt det er, at I bliver lyttet til, når det kommer til beslutninger om jeres plejebørn. Vi oplever, at I ikke bliver inddraget, eksempelvis når barnet skifter anbringelse. Derudover skal vi også sammen blive klogere på samarbejde med de biologiske forældre. Det er en vigtig debat, som vi skal tage hele tiden. Men derfor er det endnu vigtigere, at vi har fokus på, hvordan vi kan ruste jer og de biologiske forældre til at udvikle dette samarbejde.

Der mange, mange flere emner på tapetet, og det vil vi i løbet af 2018 drøfte med jer og informere om i nyhedsbreve.

Tak for et spændende år. Jeg glæder mig til at sætte familiepleje på dagsordenen i 2018.
Verne Pedersen, næstformand

Bliv medlem