Gå til indhold

Hjemløshed

Støtte til de unge sofasurfere

En af de helt store poster i satspuljen – 154 mio. kr. – går til at styrke bekæmpelsen af hjemløshed. Særligt unge hjemløse får en hånd

1. december 2017

Artikel
PH_hjemloeseB.jpg

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Peter Hermann

For to år siden solgte hun Hus Forbi og levede på sofaer rundt omkring hos venner og bekendte. I dag er 20-årige Sandra Exner Riis i gang med at pakke flyttekasser ud i sin nye ungdomsbolig.

Hendes vej ud af hjemløshed gik via Unge Hjemløse Projektet i Horsens Kommune – en helhedsorienteret indsats til udsatte unge, der er hjemløse eller i risiko for at blive det.

– Selvom jeg har levet som sofasurfer og klaret mig på gaden i lang tid, er det noget helt andet at klare sig selv inden for systemets rammer. Og uden den hjælp og støtte jeg har fået til at stå på egne ben, tvivler jeg på, at jeg var nået der til, hvor jeg er i dag, hvor jeg har min egen bolig og er ude af mit hashmisbrug, siger Sandra Exner Riis og fortsætter:

– Jeg har fået hjælp til alle de praktiske ting, jeg aldrig har lært – lige fra at få skrevet aftaler ned, huske aftalerne og få struktur i min hverdag. Der har hele tiden været nogen til at holde fast i mig, mens jeg har lært at stå på egne ben.

Projektet i Horsens bygger på Housing First-metoden, hvor det netop er kombinationen af en passende bolig og intensiv bostøtte, der virker. Det har partierne bag satspuljeaftalen nu også fået øjnene op for. Målet med aftalens handlingsplan til bekæmpelse af hjemløse er nemlig at sikre en mere forebyggende og helhedsorienteret indsats og udbrede de indsatser, vi ved virker.

Det afgørende for mig var at få en fagprofessionel mor ind i mit liv. En fagperson, som har lært mig, hvordan jeg håndterer mine penge, handler på en ordentlig måde og i det hele taget får struktur på hverdagen

Daniel Ken Tog Kristiansen, tidligere hjemløs

En vigtig del af satspuljeaftalen på hjemløseområdet handler om, at stadig flere unge ender i hjemløshed og ofte kæmper med komplekse problemer og store sociale udfordringer. Derfor har handlingsplanen særligt fokus på at styrke indsatsen over for unge hjemløse.

Det kan fx være med socialpædagogisk støtte – noget som har været afgørende for, at 23-årige Daniel Ken Tog Kristiansen i dag har fået styr på sit liv. For selvom han kun nåede at være hjemløs i kort tid, så var han hastigt på vej ud af et sidespor.

– Min barndom har været præget af omsorgssvigt og en mor, der er alkoholiker, og jeg har aldrig rigtig lært, hvordan man lever for sig selv som voksen. Så da jeg første gang fik mit eget sted, gik det hurtigt galt. Jeg glemte at betale regningerne og opbyggede gæld – og jeg begyndte at ryge alt for meget hash, siger Daniel Ken Tog Kristiansen.

I dag har han kvittet hashen, er i gang med at uddanne sig til socialrådgiver – og bor i egen lejlighed. Den afgørende hjælp kom via Kollegiet Saxenhøj i Nykøbing Falster, der tilbyder forskellige indsatser målrettet udsatte og/eller hjemløse unge.

– Det afgørende for mig var at få en fagprofessionel mor ind i mit liv. En fagperson, som har lært mig, hvordan jeg håndterer mine penge, handler på en ordentlig måde og i det hele taget får struktur på hverdagen. I dag har jeg helt brudt det mønster, jeg er opvokset med, og har styr på min tilværelse, siger Daniel Ken Tog Kristiansen.

Bliv medlem