Gå til indhold

Arbejdsvilkår

Søndagen hvor helvede brød løs i Hedensted

En søndag aften i februar tikker lidt af en overraskelse ind i e-boksen hos 93 socialpædagoger. En overraskelse, som medlemmernes tillidsrepræsentanter ville ønske, de var blevet forberedt på. Her fortæller to af dem deres version af ’Hedenstedsagen’

15. december 2017

Artikel
RB_HedenstedB.jpg

Forfatter: Kit Lindhardt

Foto: Rasmus Baaner

På et af Café Cozys lyse trælaminatborde i den sydøstjyske stationsby Hedensted ligger lokalaviser fra forskellige datoer i første halvår af ‘17 spredt ud mellem tre hvide kaffekopper og en kande isvand.

– Det her må være den første artikel, der blev skrevet om sagen, siger Henrik Johansen, tillidsrepræsentant på bofællesskabet Syrenvænget i Juelsminde, og prikker med sin pegefinger på en overskrift i Vejle Amts Folkeblad fra 18. februar.

‘Fyrer alle socialpædagoger inden for voksenhandicap’ står der med fed skrift på side 16.

Hedenstedsagen, som den er blevet døbt, tager fart på en højhellig søndag aften 5. februar i år. For tillidsrepræsentanterne startede sagen allerede inden da, og det kommer vi tilbage til.

Men på denne søndag aften får 93 socialpædagoger på voksenhandicapområdet i Hedensted Kommune en fyreseddel i e-boks. De bliver afskediget fra deres stillinger, men får tilbudt genansættelse, hvis de accepterer, at det bliver på ændrede vilkår. Kommunen vil fjerne et fleksibilitetstillæg og et risikotillæg, som for mange vil betyde en betydeligt lavere løn. Den besked bliver startskuddet til et højst usædvanligt forløb for medlemmernes fem tillidsrepræsentanter.

Socialpædagogen har sat to af dem stævne på Café Cozy til kaffe og en snak om, hvordan det var at være tillidsrepræsentant i en krisesituation, og hvordan de havde det med at navigere i spændingsfeltet mellem fagforening, arbejdsgiver, arbejdsplads, kolleger og medier.

Tre dages forspring

For tillidsrepræsentanterne begynder historien tre dage inden den berygtede besked i e-boks. Torsdag aften får de fem 

Han mener, at det havde gjort en kæmpe forskel, hvis tillidsrepræsentanterne havde haft mulighed for at sætte sig ind i konsekvenserne forinden og for stille og roligt at forklare kollegerne, hvad der er op og ned.

– Vi ville gerne have sørget for, at vores bagland var bedre klædt på. Hvis vi var bedre forberedt, kunne vi have håndteret det meget bedre. Det kom som en tyv om natten, og det blev både vi og vores kolleger harme og frustrerede over, siger Jacob Heckmann.

Kaos-mandag

Det er ikke alle medlemmer, der har set opsigelsen i e-boks søndag aften. Til gengæld hører alle det mandag morgen, hvor beskeden spreder sig som løbeild i hele kommunen. Spørgsmålene og bekymringerne begynder at hagle ned over tillidsrepræsentanterne, mens uret allerede tikker ned til den dato, hvor de ansatte senest skal afgive svar til kommunen.

– Jeg læser det først mandag morgen. Jeg bliver ærligt talt chokeret. Kommunen kan jo godt opsige de her tillæg, det er en ledelsesret. Men at det bliver gjort på den måde, og at det går så stærkt, det kommer fuldstændig bag på mig, siger Henrik Johansen.

Han har været tillidsrepræsentant i mindre end et år den mandag, hvor han får sin ilddåb.

Jacob Heckmanns første tanke er, hvorfor tillidsrepræsentanterne dog ikke er blevet inddraget lang tid forinden.

– Vi finder os selv på sidelinjen den mandag, helt uforberedte på de spørgsmål, der kommer. Vi har ikke nået at tænke konsekvens eller noget som helst andet, før vi står over for vores kolleger, der er chokerede over at skulle beslutte, om de skal ud og finde nyt job. Den proces var virkelig træls for os, siger Jacob Heckmann.

Han mener, at det havde gjort en kæmpe forskel, hvis tillidsrepræsentanterne havde haft mulighed for at sætte sig ind i konsekvenserne forinden og for stille og roligt at forklare kollegerne, hvad der er op og ned.

– Vi ville gerne have sørget for, at vores bagland var bedre klædt på. Hvis vi var bedre forberedt, kunne vi have håndteret det meget bedre. Det kom som en tyv om natten, og det blev både vi og vores kolleger harme og frustrerede over, siger Jacob Heckmann.

– Jeg læser det først mandag morgen. Jeg bliver ærligt talt chokeret. Kommunen kan jo godt opsige de her tillæg, det er en ledelsesret. Men at det bliver gjort på den måde, og at det går så stærkt, det kommer fuldstændig bag på mig

Henrik Johansen, tillidsrepræsentant Syrenvænget

Vi står sammen

I de følgende uger følger flere forhandlingsmøder mellem Socialpædagogerne og Hedensted Kommune, og tillidsrepræsentanterne sidder med ved bordet. Fra nu af skal medlemmerne ikke mangle information, og derfor kræver det mange timer og stor ihærdighed fra tillidsrepræsentanterne at få hevet svar ud af kommunen og få læst op på overenskomster og arbejdstidsaftaler.

De fem tillidsrepræsentanter giver håndslag på at hjælpes ad hele vejen og være lige meget med i processen, selvom et par af dem har langt flere berørte kolleger end de andre.

– Vi beslutter at gå til de samme møder og bakke hinanden op. Hvis jeg ikke bakker op her, så kan jeg jo heller ikke forvente hjælp fra de andre, hvis jeg står med røven i vandskorpen næste gang, siger Jacob Heckmann.

 Svær TR-rolle

Rollen som tillidsrepræsentant – med arbejdsgiveren på den ene side og fagforeningen på den anden – bliver bragt op flere gange i løbet af samtalen om Hedenstedsagen på Café Cozy.

Ifølge Jacob Heckmann føler tillidsrepræsentanterne sig som en lus mellem to negle flere gange det forår.

– Vi er repræsentanter for Socialpædagogerne som ansatte i Hedensted Kommune. Det kan være ret svært at navigere i, når man er en del af to parter, der ligger i forhandling med hinanden. Det var ikke nemt at skulle veksle mellem at være en god og loyal medarbejder, som jo har en klar interesse i, at bostedet fungerer, og være kritisk over for arbejdsgiveren som fagforeningens mand, siger han.

Tillidsrepræsentanterne har også svært ved at tage TR-hatten af og være almindelige medarbejdere i de uger, hvor ‘der skal slukkes ildebrande’.

– Vi skrev mails til vores kolleger, hver gang der var noget nyt i sagen. Alligevel kom der ofte spørgsmål i løbet af hverdagene, og så er det altså svært at sige, at lige nu er jeg ikke tillidsrepræsentant. I den tid var vi tillidsrepræsentanter hele tiden, siger Henrik Johansen.

– Jeg ved, at tillidsrepræsentanterne på de større steder med mange medarbejdere har været pressede, så snart de mødte ind på arbejde. De har været i skudlinjen og følt, at de skulle informere hele tiden i den periode, tilføjer Jacob Heckmann.

– Jeg ved, at tillidsrepræsentanterne på de større steder med mange medarbejdere har været pressede, så snart de mødte ind på arbejde. De har været i skudlinjen og følt, at de skulle informere hele tiden i den periode

Jacob Heckmann, tillidsrepræsentant Rugmarken

Fristen nærmer sig

De 93 medlemmer skal senest 27. februar kl. 08.00 beslutte, om de vil overgå til de nye vilkår eller lade sig opsige. På et møde med en række medlemmer ca. 14 dage inden fristens udløb bliver det besluttet at gå til medierne med historien. Det bliver Henrik Johansen, der som tillidsrepræsentant skal udtale sig om medarbejdernes frustration og utilfredshed med kommunens måde at håndtere sagen på.

Med en god portion nervøsitet i maven lader Henrik Johansen sig interviewe til Horsens Folkeblad, som bringer en artikel med hans citater 10 dage inden fristens udløb: ‘Medarbejderne er rystede, kede af det og uforstående. Det handler om respekt for vores arbejde og respekten for os som mennesker. Man er oprigtigt overrasket over fremgangsmåden (…). Man føler simpelthen ikke, at det har været en ordentlig måde at gribe det an på’, siger han bl.a. i artiklen.

Efterfølgende kommer der mange flere artikler om sagen i de lokale ugeaviser. Den daglige omtale i medierne presser tydeligvis de ansvarlige i kommunen, for tre dage inden fristen bliver fyringerne trukket tilbage.

24. februar får de 93 socialpædagoger en skriftlig undskyldning fra René G. Nielsen, chef for social omsorg i kommunen. ‘Det er på ingen måde i orden, at nogle af jer har modtaget en opsigelse med henblik på genansættelse via e-boks. Det kan jeg kun beklage og sige undskyld for. (…) Der skulle naturligvis have været en ordentlig dialog med ledere og tillidsvalgte’, lyder det i brevet.

Efter forhandlinger med Socialpædagogerne og tillidsrepræsentanterne ender det med, at de nye vilkår først træder i kraft efter seks måneder i stedet for efter tre, og at de ansatte kan vælge at lade sig opsige af kommunen, hvis de ikke kan acceptere de ændrede vilkår.

 Tid til eftertanker

Samarbejdet mellem tillidsrepræsentanterne og Socialpædagogernes Kreds Østjylland om at tolke de nye arbejdstidsregler og informere kollegerne via forskellige møder har generelt været godt og givende. Men Jacob Heckmann og Henrik Johansen har efterfølgende undret sig over, at kredsen ikke gav dem et ’heads-up’ om, at der var noget på vej, så snart kredsen selv vidste det mindste.

– Det er selvfølgelig kommunens ansvar at informere os rettidigt. Men det undrer os, at kredsen ikke har presset på for, at vi som tillidsrepræsentanter – fagforeningens repræsentanter på de berørte arbejdspladser – blev involveret tidligere, siger Jacob Heckmann.

I en situation som denne har man som tillidsrepræsentant behov for at få råd og vejledning af kredsen til, hvordan man bedst griber sådan en opgave an, mener Henrik Johansen og Jacob Heckmann.

– Vi skulle have haft et opkald, hvor de forklarede os, hvad der kommer til at ske, og hvad vi skal gøre i forhold til medlemmerne, siger Henrik Johansen.

Kredsformand Gert Landergren Due kan godt forstå, at tillidsrepræsentanterne har savnet oplysninger. Men ifølge ham kom det også bag på kredsen, at kommunen sendte et fyringsvarsel i e-boks den søndag i februar.

– Vi havde ikke kendskab til, at det ville ske. Vi vidste kun, at der var en drøftelse i gang, men vi vidste ikke, at der var truffet en beslutning. Vi kan ikke gå ud og orientere hver gang, vi taler med en leder eller politiker, der overvejer at gøre et eller andet. Det er dem, der træffer en beslutning, som har informationspligten. Ellers ender det med, at vi kommer til at løbe med halve eller kvarte vinde, siger han.

 Guld værd

Kredsen har kvitteret for tillidsrepræsentanternes store arbejde i forbindelse med sagen ved at tildele dem Socialpædagogerne Østjyllands pris, som uddeles hvert andet år. Ifølge Gert Landergren Due har de fortjent prisen for at have lavet et gedigent stykke fagforeningsarbejde.

– Det har været en meget stærk og vedholdende TR-gruppe, som har taget sig af medlemmerne og forsvaret deres rettigheder. Det har været guld værd at have dem med til forhandlinger med kommunen, fordi de har kunnet bidrage med viden om, hvad de ændrede vilkår får af konsekvenser for medlemmerne og for borgerne. Når jeg har talt med medlemmerne, har jeg oplevet, at de har følt sig godt orienteret og repræsenteret – og det er i høj grad tillidsrepræsentanternes fortjeneste, siger kredsformanden.

På Café Cozy er den sorte kaffe gledet ned. Mens Jacob Heckmann får sin jakke på, og Henrik Johansen pakker de gamle lokalaviser ned i sin rygsæk, bliver de enige om, at selvom sagen til tider har fyldt lige lovligt meget og hængt dem langt ud af halsen, så har den mest af alt været ’sindssygt lærerig’.

Konsekvenserne af de nye vilkår

Hedensted Kommune har pr. 1. oktober sløjfet to tillæg, som hidtil er givet til socialpædagoger på voksenhandicapområdet. Det ene er et sikringstillæg som kompensation for at arbejde med udadreagerende borgere. Det andet er et tillæg for at planlægge sin egen arbejdstid fleksibelt efter borgernes behov. I alt har 93 socialpædagoger fået begge eller et af dem.

Har man fået begge tillæg, går man 42.000 kr. ned i løn årligt. Har man kun haft sikringstillægget, går man ca. 21.000 kr. ned i løn årligt. Nogle af medarbejderne vil i stedet for ulempetillægget få tillæg for aften- eller weekendarbejde. Andre, som kun har dagvagter, vil derimod ikke blive kompenseret.

De penge, som de ansatte går ned i løn, skal bruges til kompetenceudvikling på voksenhandicapområdet. Ifølge Socialpædagogerne i Kreds Østjylland er det dog kritisabelt at bruge medlemmernes egne lønkroner på efteruddannelse. Der er endnu ikke præsenteret en plan for efteruddannelsen.

Frygten fra medarbejdere og Socialpædagogerne har været, at borgerne får en dårligere og mindre fleksibel indsats med mere faste arbejdstider. Chefen for social omsorg i kommunen har forsikret, at borgerne ikke vil kunne mærke nogen forskel.

Bliv medlem