Gå til indhold

Kompetenceudvikling

Neuropædagogik er det helt store hit

På ca. to år har 1.369 medlemmer fået støtte via deres overenskomst til at udvikle deres kompetencer. 26-årige Samuel Albrecht er en af de mange, der har valgt at læse neuropædagogik for at blive klogere på de mennesker, han arbejder med

1. december 2017

Artikel

Forfatter: Kit Lindhardt

Beslutningen lå lige til Samuel Albrechts højreben, da han i sommer fik mulighed for at tage et semester i neuropædagogik ved siden af sit arbejde med voksne mennesker med autisme og udviklingshæmning på bostedet Tornhuset syd for Odense.

Selvom Samuel Albrecht var helt nyuddannet og skoletræt, kunne han ikke lade den mulighed passere.

– Jeg synes, det er mærkeligt, at neuropædagogik ikke er et obligatorisk fag på seminariet. Det burde det være. For både i folkeskoler og på bosteder er det brugbart at vide lidt om, hvordan hjernen fungerer, siger 26-årige Samuel Albrecht.

Psykologi og demens

Siden 2013 har kommunalt og regionalt ansatte på Socialpædagogernes overenskomst kunnet få støtte fra kompetencefondene til at tage en række efter- og videreuddannelser. Det drejer sig bl.a. om diplomuddannelser i specialpædagogik, psykologi, ældre og demens, kost, ernæring og sundhed samt neuropædagogik og neuropsykologi.

I den indeværende overenskomstperiode fra 2015 til i dag har 1.369 medlemmer fået tildelt ca. 15 mio. kr. fra den kommunale kompetencefond. Af dem valgte cirka en tredjedel at blive klogere på neuropædagogik og neuropsykologi.

Sådan søger du

  1. Tal med din leder og din TR om dine muligheder og afklar hvilken uddannelse, der er relevant for dig.

  2. Det er kun ansatte i regioner og kommuner, som kan få tilskud fra enten den kommunale eller den regionale kompetencefond.

  3. Du kan se kriterierne for de to fonde på Socialpædagogernes hjemmeside. Søg på ‘kompetencefond’.

  4. Find ansøgningsskemaet på denkommunalekompetencefond.dk eller denregionalekomptencefond.dk.

  5. Ansøgningen behandles af KL og Socialpædagogerne. Du vil normalt få svar inden for 14 dage til en måned.

Løft til fagligheden

Samuel Albrechts daglige leder i Tornhuset, Ane Marie Kristensen, ser mange fordele ved, at medarbejderne kan få støtte fra kompetencefonden til at videreuddanne sig. Neuropædagogikken er særlig aktuel, da de metoder og den viden, de ansatte får, bl.a. gavner borgernes udvikling.

– Neuropædagogik kan være med til at give overblikket over, hvor en borger har sine ressourcer, og hvor der er potentiale for udvikling. Vi får en forståelse for reaktionsmønstrene hos vores borgere, som giver os mulighed for at tilpasse indsatserne. Når vi har en faglig forståelse for hjernens funktioner, kan vi i højere grad arbejde med at stimulere og tilpasse niveauet, så borgerne opnår en højere grad af balance, siger Ane Marie Kristensen, som også selv har taget uddannelsen.

Tanken er, at de medarbejdere, der tager modulet på diplomniveau, påtager sig en ambassadørrolle for neuropædagogikken og videregiver gode metoder, redskaber og viden til kollegerne.

Jo bedre fagligt funderet du er, jo mere styrke har du til at magte opgaverne. Det giver også et boost til arbejdsglæden

Marie Sonne, næstformand, Socialpædagogerne

Giver et boost

Ifølge Socialpædagogernes næstformand, Marie Sonne, viser efterspørgslen efter efter- og videreuddannelse med al tydelighed, at der er brug for muligheden for at efter- og videreuddanne sig. Og det understreger, at det var et helt rigtigt træk at indgå aftalen om kompetencefondene som led i overenskomsten:

– Lige meget om man er tømrer, læge eller socialpædagog, har man behov for med jævne mellemrum at blive opkvalificeret i sit fag. Det har stor betydning for indsatsen over for de borgere, vi tager os af, og for ens egen trivsel. Jo bedre fagligt funderet du er, jo mere styrke har du til at magte opgaverne. Det giver også et boost til arbejdsglæden, siger hun.

Læs mere om den kommunale og den regionale kompetencefond på sl.dk/kompetencefond

Bliv medlem