Gå til indhold

Arbejdsliv

Ja, det hænger sammen

Der er en tydelig sammenhæng mellem høj faglighed og et godt arbejdsmiljø, viser Socialpædagogernes seneste arbejdsmiljøundersøgelse

1. december 2017

Artikel

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

At arbejdsmiljø og faglighed går hånd i hånd er netop kernen i den arbejdsmiljøstrategi, som Socialpædagogerne vedtog på kongressen i 2014. Målet med strategien er at sikre, at faglighed, kompetenceudvikling, kvalitet i løsning af kerneopgaven samt gode rammer og vilkår for at udføre arbejdet er til stede på alle socialpædagogiske arbejdspladser.

Siden har der været gang i en mængde aktiviteter i forbundets ti kredse og på en lang række arbejdspladser – og resultatet af indsatsen er begyndt at sætte sine spor, bekræfter Marie Sonne.

Forbundets seneste arbejdsmiljøundersøgelse fra marts i år viser nemlig, at der er en tydelig sammenhæng mellem høj faglighed og et godt arbejdsmiljø.

Målet er jo, at det med at have fokus på kerneopgaven, på det gode arbejdsmiljø og på at fastholde vores faglighed i dagligdagen, efterhånden kommer helt ind under huden på medlemmerne og bliver en del af kulturen ude på arbejdspladsen

Marie Sonne, næstformand, Socialpædagogerne

– I undersøgelsen kunne vi se, at medlemmer med mulighed for supervision og faglig sparring med kollegerne har en markant bedre trivsel end de socialpædagoger, der ikke har. Samtidig er der også en tendens til, at socialpædagoger, som føler sig klædt fagligt godt på, i mindre grad oplever at blive udsat for vold i jobbet. Så er der rigtig mange pile, der peger på, at socialpædagogers mulighed for at udvikle og bruge deres faglighed påvirker, hvordan de trives i arbejdet, siger Marie Sonne.

Derfor er der i forbundet fortsat stort fokus på at få arbejdsmiljøstrategien omsat til praksis i hverdagen. Senest har der været udbudt et nyt kursus til tillidsrepræsentanter, hvor de er blevet klædt på til at sætte faglighed og arbejdsmiljø i spil på arbejdspladsen.

– Det er vigtigt at give de tillidsvalgte nogle konkrete værktøjer og en viden, de kan omsætte i praksis i en travl hverdag. Målet er jo, at det med at have fokus på kerneopgaven, på det gode arbejdsmiljø og på at fastholde vores faglighed i dagligdagen, efterhånden kommer helt ind under huden på medlemmerne og bliver en del af kulturen ude på arbejdspladsen, siger Marie Sonne.

Bliv medlem