Gå til indhold

Nytår

Hvad skal dit 2018 byde på?

Vi har spurgt fire medlemmer om, hvad de rent personligt eller fagligt har af ønsker, drømme og planer for det kommende år

19. december 2017

Artikel

Forfatter: Runa Adriane Larsen

Line Holt

Pædagogstuderende og tidligere anbragt, deltog i TV2-programmet ’De brændte børn’

For mig er det allervigtigste i det kommende år, at jeg skriver en god bacheloropgave som afslutning på min uddannelse. Opgaven skal handle om resiliens eller mønsterbrydere, som det engang hed. Jeg vil gerne blive klogere på, hvad det er, der gør, at to børn fra samme familie klarer sig meget forskelligt. Fx hvorfor det ene barn bryder den sociale arv. Handler det om, at barnet møder den rigtige voksne? Eller at barnet er robust? Eller måske noget tredje? Det vil jeg undersøge i min opgave.

Michael Tysk-Andersen

Tidligere kredsformand på Bornholm, nu ansat i Børne og ­Familiehuset

Jamen, 2018 byder på store forandringer for mig. Efter en del år som kredsformand på Bornholm har jeg ønsket at komme tilbage til arbejdet som socialpædagog. Jeg har tidligere arbejdet inden for børne- og ungeområdet, og det er også dette område, jeg vender tilbage til. Den tidlige indsats er noget af det, jeg er allermest optaget af. Det handler for mig både om, hvordan vi bliver endnu bedre til at sikre, at indsatsen sker på et fagligt grundlag og med inddragelse af familieplejere. Men det handler også om at kigge på muligheden for at kombinere familiepleje med døgn- og dagtilbud.

Helle Bargholz

Røde Kors Sjælsmark Udrejsecenter, klubtilbud

Normalt laver jeg egentlig aldrig nytårsforsæt. Men jeg kan godt lide tanken om at spørge sig selv, hvad man gerne vil med sit arbejde. Jeg arbejder med asylbørn, og derfor er det særlig vigtigt, at jeg hele tiden holder mig skarp fagligt. Mit primære fokus for 2018 er at fortsætte med at have fokus på det enkelte barn og på, hvordan barnet trives. Mange af børnene her sidder fast i systemet, og derfor er det vigtigt, at vi socialpædagoger støtter op om børnenes kompetencer og ressourcer. Vi skal give dem selvtillid, som de kan bruge hvor som helst i verden.

Lilli Bach

Mentor på Jordbrugets UddannelsesCenter, tidligere plejemor til Jørn fra dokumentaren ’Mors lille dreng’

Min plan for 2018 er at få ro til at tænke og gå videre med nogle af alle de projekter, jeg gerne vil sætte i søen. Jeg går på deltid, og min mand har sat en campingvogn op til mig på en campingplads i Silkeborg, hvor jeg skal sidde og tænke over, hvad jeg gerne vil. Dels synes jeg, at det er vigtigt at starte en dialog på pædagoguddannelsen mellem pædagoger og familieplejere, så de kan få en større forståelse for hinanden. Dels vil jeg gerne gøre mere for plejefamilierne. Det er vigtigt, at vi som familieplejere har en oplevelse af, at vi kan noget sammen. At vi støtter op omkring hinanden og bruger hinanden. Det håber jeg at kunne bidrage til.

Bliv medlem