Gå til indhold

Kommentar

Handicapområdet på den politiske dagsorden

Gode rammer giver mere plads til høj faglighed – og dét giver ganske enkelt bedre liv for mennesker med handicap

18. december 2017

Artikel

Forfattere: Marie Sonne og forbundsnæstformand

2018 står for døren, og det er en oplagt mulighed for at kunne kigge tilbage på det år, som er gået – bl.a. ligesom vi gør i det blad, du lige nu holder i hånden.

Når jeg personligt skal se tilbage på 2017, er der mange billeder, der dukker op i mit hoved. Først og fremmest tænker jeg på alle de medlemmer, der arbejder på handicapområdet – og som hver eneste dag arbejder for at give mennesker med handicap et værdigt liv med mening. Jeg tænker på alle de smil og tilfredse medlemmer, jeg har mødt gennem året – og som har fortalt fantastiske historier om, hvor langt man når med socialpædagogik.

Men jeg tænker selvfølgelig også på de medlemmer, jeg har snakket med, som fortæller om arbejdsvilkår, der desværre ikke altid står mål med de faglige ambitioner, man har som socialpædagog. Og de forhold skal vi gøre noget ved. Vi skal selvfølgelig i 2018 arbejde videre med at forbedre arbejdsmiljøet og arbejdsvilkårene. For gode rammer giver mere plads til høj faglighed – og dét giver ganske enkelt bedre liv for mennesker med handicap.

Derfor har vi også skruet op, så vi i 2018 etablerer de sidste faglige selskaber. Dermed kommer vi op på hele tre faglige selskaber inden for handicapområdet: et på botilbudsområdet, et om beskæftigelse, uddannelse og aktivitetstilbud – og et om kommunikative og kognitive funktionsnedsættelser.

På den politiske bane har 2017 været præget af kommunalvalget, hvor vi for alvor fik sat handicapområdet på dagsordenen. Den indsats holder vi fast i. For handicapområdet skal ikke blot tales op. Vi vil også gøre vores for at sikre, at der er gode tilbud til borgerne. Derfor indleder vi det nye år med en politisk kampagne, som er rettet mod de nyvalgte kommunalpolitikere på social- og handicapområdet. Formålet er at få sagt pænt goddag til de nye politikere og gå i dialog med dem om deres ambitioner på handicapområdet. Kampagnen rundes af med en event i forbindelse med KL’s Social- og Sundhedstopmøde i maj. Men den bliver også trædestenen for vores videre arbejde ude lokalt.

2018 er også året, hvor vi ved, at Børne- og Socialministeriet kommer med en plan for forbedring af den kommunale sagsbehandling. Det er noget, vi og andre organisationer har kaldt på i en årrække. For der er ingen tvivl om, at god sagsbehandling giver bedre visitering til det rigtige tilbud. Vi ved også, at børne- og socialministeren varsler nye magtanvendelsesregler på voksenområdet, og beskæftigelsesministeren har planer om et udspil omkring handicap og beskæftigelse. Det er alt sammen noget, vi vil sætte vores præg på.

Jeg vil hermed gerne sige tak for året, der gik, til alle jer medlemmer – med ønsket om, at I alle får en glædelig jul og et godt nytår.

Bliv medlem