Gå til indhold

Satspulje

For lidt viden om effekten

Der mangler overblik og systematisk opsamling af viden om effekten af de sociale indsatser. Det vurderer Rigsrevisionen i ny beretning

1. december 2017

Artikel

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Få dage efter, at dette års aftale om satspuljen fordelte godt en mia. kr. til projekter, der bl.a. skal forebygge hjemløshed, styrke anbragte børns rettigheder og sikre færre fejl i handicap-sager, udgav Rigsrevisionen en ny beretning, der rejser en skarp kritik af bl.a. effekten af satspuljemidlerne. 

I ‘Beretning om viden fra puljer på socialområdet’ udtaler statsrevisorerne bl.a., at Børne- og Socialministeriet ikke opsamler nok viden om effekterne af de sociale indsatser mellem 2012 og 2017 – og at det er utilfredsstillinde, at ministeriet ikke har etableret et overblik og på systematisk vis opsamlet viden 

– Rigsrevisionens rapport siger, at man ikke ved, hvad skatteyderne får for pengene. Det er den ene ting. Man har heller ikke overblik over, hvordan det påvirker livet hos de folk, som man gerne vil hjælpe, udtaler Torben Tranæs, vismand og forskningsdirektør i VIVE, til Politiken om Rigsrevisionens beretning.

I Rigsrevisionens beretning konkluderes det bl.a., at Børne- og Socialministeriet ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at effektpuljerne (som støtter udvikling og afprøvning af sociale indsatser og skal føre til viden om effekt) lever op til hensigten om effekten af sociale indsatser.

Tager kritik til efterretning

De sidste mange år har man ellers politisk efterspurgt mere viden om, hvordan sociale indsatser virker i forhold til at forbygge udsatte menneskers problemer. Men i foråret 2016 konkluderede Rigsrevisionen i en beretning, at Socialministeriets indsats for at få mere viden om hvilke sociale indsatser, der har den bedste virkning for borgerne, har været uacceptabelt langsommelig. 

Og i den aktuelle beretning, hvor der fokuseres særligt på puljemidler, primært fra satspuljen, slår statsrevisorerne så fast, at Børne- og Socialministeriet ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at effektpuljerne lever op til hensigten om at skabe viden om effekten af sociale indsatser. 

Socialminister Mai Mercado (K) tager Rigsrevisionens kritik til efterretning og siger i en pressemeddelelse bl.a.:

‘Det er vigtigt at kende effekterne af sociale indsatser, og det har vi også arbejdet fokuseret med de seneste år i ministeriet og med satspuljen. Bl.a. har vi i år sat 50 mio. kr. af til en social investeringsfond, som skal udvikle og udbrede virksomme metoder, og sidste år afsatte vi en kvart mia. til Udviklings- og Investeringsprogrammet, som også udvikler, afprøver og udbreder metoder, som skaber fremgang for borgerne.’ 


Download Rigsrevisionens beretning på deres hjemmeside.

Bliv medlem