Gå til indhold

Bøger

Bogomtaler 22. december 2017

20. december 2017

Artikel

Forfatter: SOCIALPÆDAGOGEN NR. 17-2017

Musik, krop og følelser

Af Charlotte Lindvang og Bolette Daniels Beck (red.)

Musikken som indgang til at mærke kroppen og følelserne er noget, vi alle kender til. Vi vugger og nynner for vores spædbørn, vi synger os til sprog som børn, bevæger os spontant til musik – og samles ofte til fællessang ved højtider og livets store overgange. Men hvordan kan musik og musikterapi bidrage til at tage hånd om samfundsopgaver inden for forebyggelse, behandling og rehabilitering? Det er emnet i denne bog, der ifølge forfatterne for første gang på dansk præsenterer sammenhængen mellem musik, udviklingspsykologi og ny hjerneforskning – og beskriver en række eksempler på, hvordan musik­op­levelser kan bidrage til at øge vitalitet, selvorganisering og sociale kompetencer hos mennesker med psykiske eller fysiske lidelser. I bogen bliver man også klogere på, hvad musikterapi egentlig er – og hvordan det bygger på musikkens evne til at skabe mellemmenneskelige møder og meningsfulde øjeblikke. Kapitlerne spænder lige fra børn og unge med udfordringer som autisme og hjerneskade til voksne med kroniske smerter, alvorlige psykiske lidelser eller demens.


 Frydenlund, 386 sider. 349 kr. 

Traumebehandling og resocialisering

Af Sofie Hviid (red.)

Vejen ud går indad, står der på forsiden af denne bog. Og det handler bl.a. om, hvordan man gennem åndedræt og meditation kan skabe kropslig forandring, og hvordan man kan inddrage kroppen i behandling af traumatiserede mennesker. Bogen baserer sig på dansk og international forskning og praksis, og giver læseren et indblik i den rolle, vores vejrtrækning spiller – og hvordan vores fysiologi og nervesystem hænger sammen med traumer. Og hvorfor nogle mennesker drages mod vold, kriminalitet eller misbrug, og hvordan kropslige praksisser kan være nøglen ud af en destruktiv livsstil. I bogen møder man både forskere, personlige fortællinger og erfaring fra praktikere, der fra hver deres stol fortæller om, hvordan de fleste mennesker kan skabe forandring i deres liv med de rette værktøjer. Det er fx historier om nogle af de mest hårdkogte kriminelle, som ofte er blevet opgivet af systemet – men som efter modvilligt at have takket ja til et kursus med fokus på at forløse stress gennem åndedrættet og yoga kan berette om voldsomme forandringer og en ny styrke, der gør dem i stand til at bygge en ny tilværelse op. Bogen er relevant for dem, der beskæftiger sig med kriminalitet, misbrug og traumebehandling.


 Turbine Akademisk. 184 sider. 249,95 kr. 

Fri af angst. En forældrehåndbog

Af Barbara Hoff Esbjørn, Bianca Munkebo Christiansen og Sonja Breinholst

Det er svært at være forældre til et barn med angst. Det er afsættet i denne håndbog, der fungerer som en håndstrækning til netop forældre, der har et ængsteligt barn. Forældre til børn med angst er ofte usikre på, hvordan de bedst kan hjælpe deres barn – men forældrene er vigtige, fordi de kan styrke barnets modige adfærd, hvis bare de får den rigtige information om, hvordan man gør det. Bogen er opdelt i tre hovedafsnit, der beskriver angstens udtryk, hvordan man kan forebygge angst hos sit barn, og hvad kognitiv adfærdsterapi går ud på. I den første del bliver man klogere på, hvad forskellen er på, når et barn blot er ængsteligt, og hvornår der er tale om en decideret angstlidelse. Del to byder på konkrete anvisninger baseret på praksiserfaringer fra Center for Angst, hvor bogens tre psykolog-forfattere alle har solid teoretisk og praktisk erfaring med behandling af børn. Og endelig fungerer bogens tredje del som en form for opslagsværk, som man kan bruge, hvis ens barn går i kognitiv adfærdsterapi.


 Akademisk Forlag. 167 sider. 249,95 kr.

 

Social- og specialpædagogik i teori og praksis

Af Vibe Larsen og Gitte Lyng Rasmussen (red.)

Siden 2014 har social- og specialpædagogik været én fælles specialisering. Nu kommer den første lærebog, der er tilpasset ændringerne og binder de to områder sammen. Ifølge forfatterne giver bogen dog ikke noget entydigt svar på, hvad social- og specialpædagogik er eller bør være – hverken for sig selv eller sammen. Men den lægger op til en diskussion af det pædagogiske arbejde inden for området samt til en faglig og kritisk diskussion af, hvad fagområdets opgave og funktion fremadrettet skal være. Bogen handler om vigtigheden i at kunne anlægge forskellige perspektiver, om forskellige forståelsesformer og om, hvor vigtigt det gode møde mellem mennesker er. Opbygningen er enkel – først teori, så praksis. Begge dele fokuserer på fagets tre overordnede målgrupper: Børn og unge med særlige behov, mennesker med sociale vanskeligheder og mennesker med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Lærebogen henvender sig i høj grad til studerende og har da også som mål at lægge grunden til den studerendes arbejde med social- og specialpædagogik. De mange forfattere, der har bidraget til bogen, er alle ansat ved danske professionshøjskoler og universiteter eller har mange års praktisk erfaring inden for det social- og specialpædagogiske felt.


 Frydenlund. 341 sider. 299 kr.

Bliv medlem