Gå til indhold

Frivillighed

Venskaber skal give flere oplevelser

Hvis mennesker med udviklingshæmning savner socialt samvær, er der hjælp at hente i et nyt projekt, som LEV starter op i flere kommuner

10. november 2017

Artikel

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

For mange mennesker med udviklingshæmning kan det være svært at finde et socialt netværk ud over familien og det, der findes i de institutionelle tilbud. Men med et nyt projekt, LEV-venner, vil Landsforeningen LEV gøre det lettere at danne venskaber mellem ældre med udviklingshæmning og frivillige, som har lyst til at gøre en forskel. Det kan fx føre til en tur i byen, et besøg eller en kaffesnak, der åbner op for oplevelser og spreder glæde i hverdagen.

Baggrunden for projektet er, at der i de sidste 50 år er sket en markant stigning i den gennemsnitlige levealder for mennesker med udviklingshæmning, og i takt med, at familien falder fra, mister denne gruppe ofte deres sociale relationer. Det medfører ensomhed og isolation og kan have alvorlige konsekvenser for liskvalitet og helbred.

I samarbejde med pædagoger, hjemmevejledere og kontaktpersoner vil en koordinatorgruppe i foreløbig Holbæk, Tønder og Svendborg rekruttere ældre med udviklingshæmning, der har behov for og lyst til at få en LEV-ven. LEV-vennerne mødes på tomandshånd og aftaler, hvad de vil lave.

Vi kan være med til at skabe rammen om det gode liv gennem projekt LeveVenner. Det at kunne bevæge sig ud i byen og være samme med andre har stor betydning

Birthe Egholm, projektansvarlig, LeveVenner

LeveVenner i det østjyske

Selvom Odder Kommune ikke indgår i LEV-projektet, har man også lokalt i Odder valgt at starte et tilsvarende projekt med et navn, der til forveksling ligner. LeveVenner, som det hedder i det østjyske, giver muligheder for, at borgere med en kognitiv funktionsnedsættelse kan få gode oplevelser i fællesskab med frivillige. LeveVenner er et samarbejde mellem LEV og Odder Kommune.

Projektet handler om at skabe en kontakt mellem mennesker med funktionsnedsættelse og frivillige, der sammen kan deltage i forskellige aktiviteter, uden at der behøver at være pædagogisk personale til stede. Ifølge Birthe Egholm, der er leder af Bo og beskæftigelsesområdet på fabos og Åhusene og projektansvarlig for LeveVenner, er det vigtigt at understrege, at projektet er et supplement til kommunens indsats og ikke i stedet for.

– Vi kan være med til at skabe rammen om det gode liv gennem projekt LeveVenner. Det at kunne bevæge sig ud i byen og være samme med andre har stor betydning. Man får mulighed for at danne nye relationer. På den måde er det et supplement til den indsats, som medarbejderne gør hver dag, siger hun til odder.dk

Bliv medlem