Gå til indhold

KV 2017

Udsatte rustes til at sætte krydset

To socialpædagoger har arrangeret valgmøder særligt målrettet udsatte borgere. Det skal ruste dem til at sætte kryds og gøre politikerne opmærksomme på spareknivens konsekvenser. Modet til det har de fra Socialpædagogernes fagpolitiske uddannelse

10. november 2017

Artikel
MB_lene-karstenB.jpg

Forfatter: Louise Graa Christensen

Foto: Martin Bubandt

– Hvad synes du, jeg skal stemme på, Lene?’ Sådan lyder et typisk spørgsmål fra en af de borgere med psykiske funktionsnedsættelser, som socialpædagog og tillidsrepræsentant på Bofællesskabet Langkærgård Lene Ek Christensen arbejder med. Og når en borger kaster sådan en bold op, må man som socialpædagog gribe den, mener hun. 

I Lene Ek Christensens tilfælde har hun ikke blot grebet bolden, men trillet den videre for at komme i mål med et projekt, hun længe har drømt om at føre ud i livet: Et valgmøde målrettet beboere i botilbud og borgere i klub- og dagtilbud i Furesø Kommune. Mødet løb af stablen den 1. november, og her var tanken at skabe rammerne for, at de udsatte borgere kunne få svar på deres spørgsmål fra hestens egen mund – de politikere, der kan få indflydelse på borgernes hverdag, hvis de bliver valgt ind. 

– Jeg oplever ikke, at gruppen af udsatte borgere er klædt ordentligt på til at vælge. De søger ofte svar hos omsorgspædagoger eller familie, eller også vælger de måske efter, hvem de ser mest i medierne. Jeg kan se, at de ofte ikke er i stand til at skelne imellem de partier og personer, de kan og vil stemme på. Og når de har fået rettigheden til at stemme, mener jeg også, at vi er forpligtede til at oplyse dem grundigt og sørge for, at de ikke stemmer ud fra andres overbevisning, siger Lene Ek Christensen.

Netop derfor skal der være særligt tilrettelagte møder. For denne borgergruppe får ikke nødvendigvis ret meget ud af et almindeligt valgmøde, ligesom det kan være svært for dem at komme derhen, tilføjer hun.

Nogle borgere stemmer fx på politikere, der skærer i borgernes eget felt, fordi de synes, at de virker søde, når de udtaler sig i medierne. Men når der er spareøvelser, er det også vigtigt, at borgerne inddrages og forstår konsekvenserne af deres eget kryds

Karsten Stegmann, socialpædagog, Værestedet Huset i Køge

Politikerne skal selv forklare sig

Mens det for Lene Ek Christensen giver god mening, at en socialpædagog påtager sig ansvaret for at råbe højt på vegne gruppen af udsatte borgere ved fx at arrangere et valgmøde, bør det ikke være op til socialpædagoger eller andre omsorgspersoner at tolke på partiprogrammer og udtalelser fra politikere, understreger hun:

– Politikerne skal selv på banen og give forklaringer på det, som borgerne vil have svar på. Selvfølgelig skal personalet rundt omkring prøve at formidle deres viden om kandidaterne så objektivt som muligt. Men det er langt bedre for alle parter, at det ikke skal igennem en tolkningsmaskine, siger hun.

Den oplevelse deler Karsten Stegmann, der er socialpædagog på Værestedet Huset i Køge og fællestillidsrepræsentant i Køge Kommune. Han er manden bag et valgmøde for psykisk sårbare og handicappede borgere, der blev afholdt i kommunen i slutningen af oktober. 

Ligesom Lene Ek Christensen savner han også muligheden for, at politikerne selv forklarer sig til borgerne. 

– Nogle borgere stemmer fx på politikere, der skærer i borgernes eget felt, fordi de synes, at de virker søde, når de udtaler sig i medierne. Men når der er spareøvelser, er det også vigtigt, at borgerne inddrages og forstår konsekvenserne af deres eget kryds, siger han.

Sværere at svinge sparekniven

Karsten Stegmann og Lene Ek Christensen er desuden enige om, at det personlige møde mellem borger og politiker vægter højt. For ifølge Karsten Stegmann er det politikernes ansvar at møde de udsatte borgere og forstå deres funktionsniveau:

– Kandidaterne skal se og høre dem, de potentielt kan komme til at sidde og træffe beslutninger på vegne af. På den her måde bliver det tydeligt, at de udsatte borgere ikke bare er noget fra en nøgletalsrapport, men virkelige mennesker med individuelle historier, siger han.

Lene Ek Christensen tilføjer, at hun håber, at møderne vil øge kendskabet til borgergruppen.

– På den måde bliver det forhåbentligt også sværere at svinge sparekniven, siger hun.

Det, der bl.a. kendetegner vores brugergruppe, er, at de taler meget bramfrit. Og politikerne skal huske på at tale jordnært og tæt på brugernes hverdag, så det ikke bliver højtravende og kører ud af en tangent med tal og statistikker

Lene Ek Christensen, socialpædagog, Bofællesskabet Langkærgård

Under huden på politikerne

Karsten Stegmann peger også på, at det ikke blot er politikerne, der skal mærke borgerne. Det er også borgerne, der skal have muligheden for at komme lidt ind under huden på politikerne:

– De skal have lyst til at være nærværende, og borgerne kan sagtens mærke, om de er det eller ej, så det kræver et engagement fra kandidaternes side. Vi forsøgte derfor at sætte en scene på en ordentlig måde, hvor det var emner, som er vedkommende for borgerne, der blev diskuteret, siger han.

Lene Ek Christensen tilføjer, at politikerne hele tiden skal huske på, hvilket publikum de taler til.

– Det, der bl.a. kendetegner vores brugergruppe, er, at de taler meget bramfrit. Og politikerne skal huske på at tale jordnært og tæt på brugernes hverdag, så det ikke bliver højtravende og kører ud af en tangent med tal og statistikker, siger hun.

Begge initiativtagere er positivt overraskede over interessen fra politisk hold.

– Jeg var nervøs for, om politikerne ville deltage, for jeg tænker, de godt ved, der måske ikke er mange stemmer i det. Men jeg tror, de prioriterede at komme for selv at blive klogere på området og kunne træffe mere oplyste beslutninger, siger Lene Ek Christensen.

Fagpolitisk uddannelse giver mod

Både Lene Ek Christensen og Karsten Stegmann har gennemført Socialpædagogernes fagpolitiske uddannelse og peger på netop det forløb som en del af baggrunden for, at deres arrangementer er blevet til virkelighed. Lene Ek Christensens idé til et valgmøde opstod fx i forbindelse med en opgave på uddannelsen.

– Uddannelsen har givet mig modet til at kaste mig ud i projektet, og det med at turde gennemføre sådan en plan er en vigtig ting, jeg tager med mig fra uddannelsen. Desuden har det givet mig forståelse for spillereglerne i politik, og det kan jeg også bruge i denne sammenhæng og fremover, siger hun.

Også Karsten Stegmann anfører modet til at udføre et projekt som valgmødet som en af de væsentligste ting, han har taget med sig i rygsækken fra uddannelsen. Desuden fremhæver han støtten fra sin kreds som en vigtig faktor.

– Jeg er godt i gang med at bruge uddannelsen til at prøve mig selv af i nogle situationer, der er helt uvante for mig, så jeg får noget erfaring. Ligesom det er tilfældet med valgmødet. 

Karsten Stegmann og Lene Ek Christensen håber begge, at valgmøder, der er særligt målrettet udsatte borgere, kan blive en helt almindelig ting.

– Jeg har en drøm om, at der, hver gang der skal træffes store politiske beslutninger, som vedrører vores borgere, bliver afholdt særlige valgmøder for dem. På den måde vil de få en tydeligere fornemmelse af, hvem de vil stemme på ud fra deres egne meninger og ønsker for deres liv, slutter Lene Ek Christensen.

Din stemme – deres liv

Kommunalvalget har afgørende betydning for prioriteringen og indsatsen over for mennesker med handicap. Stem derfor på en kommunalpolitiker i din kommune, der vil kæmpe for mennesker med handicap og andre udsatte borgere. 

Tag Socialpædagogernes socialpolitiske kandidattest på kandidattest.dk

Bliv medlem