Gå til indhold

Psykiatri

Tiltrængt fokus på forebyggelse i satspulje

Satspuljepartierne har indgået en aftale til en halv milliard kroner på sundhedsområdet. Det glæder socialpædagogernes næstformand Verne Pedersen, at aftalen styrker de forebyggende indsatser over for særligt børn og unge i psykiatrien

3. november 2017

Artikel
pexels.com_hidden_child_B.jpg

Forfatter: Lea Holtze

Foto: Rasmus Baaner

Efter timelange forhandlinger kunne satspuljepartierne torsdag aften præsentere en aftale for sundhedsområdet. Her står det klart: Børn og unge med psykiske lidelser skal have en særlig håndsrækning over de kommende fire år. Og der skal være fokus på de forebyggende indsatser.

Den samlede aftale rummer indsatser til en halv milliard kroner, og der er blandt andet afsat 15,7 millioner til en forsøgsordning med gratis psykologbehandling for unge. Det glæder Socialpædagogernes næstformand Verne Pedersen, at børne- og ungepsykiatrien er tilgodeset, og særligt at det er med et forebyggende perspektiv.

– Det gælder om at få fat i de unge tidligt med forebyggende indsatser og langsigtede strategier. For jo tidligere man hjælper mennesker med den rette faglige indsats, jo større er sandsynligheden for, at de får et godt liv med de udfordringer, de nu har med sig, siger hun.

Verne Petersen hæfter sig særligt ved, at der er afsat godt 214 millioner kroner fra 2018 til 2021 til en fremskudt regional psykiatri til tidlig behandling af børn og unge med tegn på psykiske lidelser såsom børn og unge med lette former for spiseforstyrrelser, angst, depression eller selvskadende adfærd. Formålet er at udrede og behandle dem på den mindst indgribende måde uden for psykiatrien og tæt på deres nærmiljø.

– Det er vigtigt for børn og unge, at vi er der for dem, når de har brug for det, og der skal være let adgang til hjælp. Det bidrager denne her indsats til, siger hun.

Aftalen rummer desuden 25 millioner kroner til at etablere tværsektorielle teams, der har fokus på at nedbringe tvang. Og som opfølgning på handlingsplanen til forebyggelse af vold på botilbud, afsættes der 73,2 millioner kroner til driften af de 150 særlige pladser på psykiatriske afdelinger. Planen er, at pladserne oprettes første halvår af 2018, og enkelte steder er rekrutteringen så småt begyndt på ledelsesniveau.

Den nye satspuljeaftale på sundhedsområdet

I alt er udmøntes der med satspuljen lidt over en halv milliard kroner over de næste fire år. Du kan se, hvad pengene skal gå til, her:

 • Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien: 214,6 mio. kr. (2018-2021)
 • Uddannelse i stress-fri hverdag for børn og unge: 13 mio. kr. (2018-2021)
 • Forsøgsordning med vedlagsfri psykologbehandling til unge ml. 18-20 år med depression og angst: 15,7 mio. kr. (2018-2021)
 • Fælles tværsektorielle teams mhp. nedbringelse af tvang: 25 mio. kr. (2018-2021)
 • Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade: 53 mio. kr. (2018-2021)
 • Undersøgelse af erfaringerne med og alternativer til babyluger: 0,5 mio. kr. (2018)
 • Opfølgning på delaftale om udmøntning af satspuljeaftalen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud: 73,2 mio. kr. (2018-2021)
 • Social ulighed i sundhed blandt børn og unge – Fra viden til handling: 2,5 mio. kr. (2018)
  Mere viden om multisygdom: 3 mio. kr. (2018-2021)
 • Udvidelse af godtgørelsesordningen for andenhånds-eksponerede asbestofre: 3,6 mio. kr. (2018-2021)
 • Behandling af behandlingsafvisende varigt inhabile somatiske patienter – etablering af system for indberetning af tvang og klagesystem: 68,7 mio. kr. (2018-2021)
 • Pulje til patienter med skader som følge af brug af lægemidlet Thalidomid: 1,5 mio. kr. (2019)
  Fodterapi til patienter med svær psoriasisgigt: 4,2 mio. kr. (2018-2021)
 • Kontrolleret studie af smertebehandling ved nye behandlingsformer: 11 mio. kr. (2018-2021)
 • Eftersyn af indsatsen mod knogleskørhed: 0,5 mio. kr. (2018)
 • Eftersyn af indsatsen mod epilepsi: 0,5 mio. kr. (2018)
 • Øget viden om brug og effekt af medicinsk cannabis: 5 mio. kr. (2018)
 • Informationskampagne om støtte til medicinudgifter for socialt udsatte m.v.: 0.5 mio. kr. (2018)
 • Små gaver til tapre børn på sygehuse: 0,3 mio. kr. (2018)
Bliv medlem