Gå til indhold

GF Østjylland

Tættere på medlemmerne

Tæt samspil mellem kreds, tillidsrepræsentanter og medlemmer er vejen frem, lød det på generalforsamlingen i Kreds Østjylland

10. november 2017

Artikel

Forfatter: Carl Ancher Pedersen

– Vi sender klare meldinger, når noget ikke er godt nok, men vi søger også løsninger og indflydelse, når det er muligt. Begge dele er nemlig – for os at se – en fagforenings opgave.

Sådan sagde kredsformand Gert Landergren Due i sin beretning til generalforsamlingen i Kreds Østjylland den 10. oktober. 

Som eksempel nævnte han situationen, da Hedensted Kommune i foråret uden forudgående orientering afskedigede alle 93 medarbejdere på voksenhandicapområdet og tilbød dem genansættelse på nye vilkår. Kommunen ville af med de generelle fleksibilitets- og sikringstillæg, men forsikrede, at der ikke var tale om besparelser, da pengene i stedet vil blive brugt til kompetenceudvikling for medarbejderne. 

Modsat kommunen mente både kredsen og tillidsrepræsentanterne, at ændringerne ikke alene vil berøre de ansattes arbejdsvilkår, men også få betydning for det arbejde, de udfører for og med borgerne. 

Siden ændringerne blev varslet, til de trådte i kraft 1. oktober, har der været et tæt samarbejde mellem kredskontor, tillidsrepræsentanter og medlemmerne på området om at tackle den nye situation, herunder at blive enige med ledelsen om at fortolke de arbejdstidsregler, der fremover skal gælde på området. 

Kredsen kvitterede på generalforsamlingen for tillidsrepræsentanternes indsats ved at tildele dem Socialpædagogerne Østjyllands pris, som uddeles hvert andet år. 

– I har vist handlekraft og lavet et gedigent stykke fagforeningsarbejde. I har leveret dokumentation for konsekvenserne af omlægningerne og holdt fokus på, at I ikke fremover skal udføre opgaver, som kommunen ikke vil betale for, lød det blandt andet i begrundelsen. 

Sammenholdet er intakt

Tillidsrepræsentanterne Tina Viola Koefod, Lene Lindstrøm og Henrik Johansen var mødt op til generalforsamlingen og modtog prisen. De fortalte om reaktioner fra borgere, som kan mærke, at arbejdskulturen er blevet en anden, og om det dilemma, som de og kollegerne står overfor: 

– På den ene side er vi humanister. På den anden side er vi tvunget til at være mere rigide. Da fleksibilitetstillægget er bortfaldet, er vi nødt til at holde fast i, at vi ikke – som hidtil – skal gøre ledelsens arbejde med at få tingene til at hænge sammen. At det er arbejdstidsreglerne, der gælder, at vi fremover skal kende vores arbejdsplan fire uger før osv. Takket være et godt samarbejde med kredskontoret og flere stormøder for alle kolleger, hvor vi har fået talt tingene igennem, er det lykkedes at skabe en fælles forståelse og bevare sammenholdet. 

Dette samarbejde mellem jer medlemmer og os på kredskontoret giver os et unikt fundament til at udvikle kredsens arbejde

Gert Landergren Due, kredsformand

Ambassadører 

I sin beretning gav Gert Landergren Due andre eksempler på, hvordan kredsen har involveret medlemmer med stærke faglige holdninger og kompetencer i at udvikle projekter og har gjort dem til ‘ambassadører’ for fagforeningen. 

– Dette samarbejde mellem jer medlemmer og os på kredskontoret giver os et unikt fundament til at udvikle kredsens arbejde, sagde kredsformanden. 

Under gennemgangen af kredsens regnskab konstaterede kasserer Jan Leth Nielsen med tilfredshed, at indtægterne i 2016 lå ca. 700.000 kr. over budget – først og fremmest på grund af en positiv medlemsudvikling.


Læs om valg til tillidsposter mv. på oestjylland.sl.dk

 

Bliv medlem