Gå til indhold

Læserbrev

Skuffelse over kalender

10. november 2017

Artikel

Forfatter: Af Marianne Pedersen

Jeg har lige modtaget bladet i fysisk form – og sammen med det kalenderen for næste år. Jeg blev rigtig ked af at se den nye udgave af årskalenderen. Jeg har altid været glad for den kalender, som Socialpædagogerne delte ud til os, der betaler for medlemsskab. Det er den bedste udgave og kan bruges til alt. Det er nemt at finde de enkelte måneder i den – og der er masser af plads til at skrive osv.

Men så kommer den nye kalender, som er et næsten ubrugeligt redskab til at holde styr på dage og måneder med meget lidt plads til at holde styr på privatliv og arbejdsliv. I min tid i BUPL, der også har haft og måske stadig har denne udgave, valgte jeg altid at smide den ud og købe en af den slags, som vi altid har fået i Socialpædagogerne.

Så vidt jeg husker, har forbundet tidligere forsøgt at ændre på kalenderen, men valgte allerede året efter at vende tilbage til den ‘sædvanlige’.  Det håber jeg så vil gentage sig. Det er trods alt ikke vildt meget, den enkelte modtager for sine mange kontingentpenge, udover et fantastisk blad og en god kalender, medmindre selvfølgelig, at man er så uheldig at have haft en arbejdskonflikt, hvor man så har brug for hele apparatet. 

Jeg synes, at det er trist, at der ikke kan blive råd til en kalender til medlemmerne, der i det daglige jo er grundlaget for, at hele organisationen eksisterer og har et arbejdsgrundlag. Men måske er vores ‘lille’ fagforening blevet for stor de forkerte steder? Det sker jo så mange steder, så hvorfor ikke her? Det er så nemt at glemme, hvorfor man er, hvor man er, når man ikke har fingrene i jorden til daglig. Her kan et lille redskab, som kalenderen jo er, minde os om fællesskabet og minde os om, hvor vigtigt det er, at vi er medlemmer af denne specielle forsikringsorganisation.

Men den kalender jeg har modtaget, kan jeg ikke bruge til noget. Den vil blive skrottet, og jeg vil købe mig en kalender, som jeg kan bruge til det, jeg har behov for. Fortsætter Socialpædagogerne med at udsende denne kalender, så spar den endelig hos mig. Send mig pengene i stedet til den anden kalender, jeg så skal ud og købe.

Kære Marianne

Af Klaus Lange, leder af -Kommunikationsenheden

Vi er kede af, at du ikke bryder dig om den nye kalender – og vi kan da også fortælle dig, at der på de sociale medier har været en del debat om det nye kalenderformat, vi har valgt i år. Men vi kan forsikre dig og de øvrige medlemmer om, at ændringen i formatet ikke er foretaget for at spare penge.

Vi valgte forrige år, efter at vi havde sendt 2016-kalenderen ud, at lave en spørgeskemaundersøgelse, hvor vi spurgte et bredt udsnit af medlemmerne om, hvorvidt de brugte kalenderen – og hvilken type kalender, de helst ville have. 

11 pct. af de adspurgte medlemmer svarede, at de helst ville have én dag pr. side/to dage pr. opslag – altså som kalenderen plejer at være. Derimod var der 50 pct., som foretrak en kalender med én uge pr. opslag. Vi har derfor i år valgt at trykke kalenderen i det format, som flest gerne ville have – ud fra ønsket om at gøre flest muligt medlemmer tilfredse. 

Vi spurgte i undersøgelsen også ind til, om kalenderen overhovedet bliver brugt, og det svarede 57 pct. ja til.

Socialpædagogerne er – sammen med en række andre forbund – ved at få udviklet et nyt medlemssystem. Når det på et tidspunkt er fuldt implementeret, vil det som minimum være muligt for jer som medlemmer at gå ind og vælge kalenderen fra, ligesom det måske også vil blive muligt at vælge mellem to forskellige kalendertyper. 

Vi kan i øvrigt oplyse sig om, at kalenderen koster 13 kr. pr. stk. at producere og sende ud.

Bliv medlem