Gå til indhold

Kommentar

Nej tak til for mange procedurekrav

Som formand for a-kassen er jeg selvfølgelig optaget af, at vi udbetaler korrekt. Men også at vi ikke drukner vores medlemmer i bureaukratiske procedurer og overadministration

10. november 2017

Artikel

Forfattere: Michael Madsen og forbundskasserer

I Socialpædagogernes a-kasse har vores medarbejdere dagligt kontakt til ledige medlemmer, som vi hjælper med spørgsmål om ledighed og dagpenge. Ofte ser vi, at de detaljerede krav til registreringer giver anledning til bekymringer. Det er registreringer, som skal bruges til at dokumentere, at man står til rådighed for arbejdsmarkedet – eller til at sikre korrekte udbetalinger. Men det har ikke i sig betydning for, om man rent faktisk kommer i arbejde igen. 

Den del af dagpengereformen, som trådte i kraft den 1. juli i år, har lagt endnu regel til, som pålægger a-kasserne hver måned at sammenholde dagpengeudbetaling med indtægter fra arbejdstimer. På papiret en fornuftig tanke, som sikrer, at forkerte eller mangelfulde udbetalinger hurtigt rettes. I realiteten en omstændelig opgave, bl.a. fordi man som ledig skal indberette sine arbejdstimer delvis forud i tid – med risiko for at indberette for mange eller for få – og fordi arbejdsgiverne ikke altid indberetter korrekt. 

Vi ser fx tilfælde, hvor arbejdsgiver indberetter løntimer for hele kalendermåneder, selvom lønnen dækker en skæv lønperiode. Eller udbetaler løn i en periode med ferie på feriegodtgørelse og først modregner i en senere lønudbetaling. I de tilfælde må vores a-kassemedarbejder indhente dokumentation fra det enkelte medlem i form af lønsedler eller andet, som kan forklare differencerne. 

Som formand for a-kassen er jeg selvfølgelig optaget af, at vi udbetaler korrekt. Men også at vi ikke drukner vores medlemmer i bureaukratiske procedurer og overadministration. Derfor arbejder vi aktuelt – gennem dialoger med Skat – på, at arbejdsgivernes indberetninger bliver mere præcise. Ligesom vi konstant har fokus på at udvikle og forbedre vores vejledning, så vores medlemmer så vidt muligt undgår at opleve de uomgængelige krav som en stressfaktor og i stedet kan fokusere på jobsøgningen.

I den forbindelse glæder jeg mig over, at vi har formået at bevare fodfæstet i processen med at gennemføre den omfattende reform af dagpengesystemet. Samtidig er vores udfordringer med månedsopfølgningen for en stor del forklaret ved, at rigtig mange af vores ledige medlemmer har deltidsbeskæftigelse. Og det er jo ubetinget positivt, når vores ledige fortsat har foden inden for på arbejdsmarkedet.

Jeg glæder mig også over, at vi ser tegn på, at vores medlemmer også får del i den generelt stigende beskæftigelse og således for en stor dels vedkommende er hurtigt tilbage i fuldtidsjob – eller hurtigt i gang efter endt uddannelse. 

Alt i alt betyder det, at vi nok skal komme i mål med dagpengereformens udfordringer.

Bliv medlem