Gå til indhold

KV 2017

Guide: Handicap og kommunalvalg

Op til kommunal- og regionsvalget den 21. november er der en gruppe mennesker, der ikke kun bekymrer sig om, hvem de skal stemme på. For mennesker med handicap kan det være en udfordring overhovedet at komme hen til valgstedet. Her er nogle spørgsmål, som socialpædagoger, der arbejder med handicappede, kan have behov for at kende svaret på

10. november 2017

Artikel

Forfatter: Kit Lindhardt

Adgang til stemmeboksen

Som noget nyt skal der på mindst et valgsted i kommunen være adgang til et stemmerum med hæve-sænke-bord, ikke-håndholdt lup og sort filtpen. Et lydtæt afstemningsrum skal være tilgængeligt for svagsynede vælgere, der har brug for hjælp. Hvis man er tilknyttet et valgsted uden disse hjælpemidler, har man ret til at blive overført til et andet valgsted i kommunen. Ansøgningen til kommunen om at flytte valgsted skal indgives senest otte dage før valgdagen.

Stem uden for boksen

Hvis det er umuligt at være fysisk til stede i stemmeboksen, har man mulighed for at brevstemme i sit eget hjem eller på Borgerservice. Det skal senest ske fredag før valgdagen. I år er det den 17. november. Det er også muligt at stemme uden for valgstedet i en bil eller lignende, hvis man fx ikke kan komme op ad trapper. 

Ledsagelse til valgstedet

Har man behov for at blive ledsaget til valgstedet, er det bopælskommunen, der skal spørges. Valgloven siger ikke noget om, at man har krav på dette. Hos Det Centrale Handicapråd har man ikke kendskab til kommuner, der yder den service. Hvis borgeren har en §97-ledsagerordning, er det vedkommendes egen beslutning, om nogle af timerne skal bruges på at blive fulgt til valgstedet.

Hjælp til at sætte krydset

Er der behov for at få læst stemmesedlen op eller hjælp til at sætte krydset, så kan man få hjælp af to myndighedspersoner – fx valg-styrere eller stemmemodtagere. Man kan også udpege en personlig hjælper i stedet for. Det kan være en socialpædagog, et familiemedlem, ven eller lignende. Ifølge Indenrigsministeriet skal der dog også være en myndighedsperson til stede under valghandlingen.

Personer under værgemål

En lovændring fra 2016 betyder, at personer, der får varetaget sin økonomi af en værge på grund af et mentalt handicap, gerne må stemme til kommunal- og regionsvalg. Dog må de stadigvæk ikke stemme ved folketingsvalg.

Bliv medlem