Gå til indhold

GF Lillebælt

Familieplejere har også brug for en TR

Familieplejernes vilkår, besparelser på børn og unge-området samt deltidsansættelser var hovedemner i en livlig debat på generalforsamlingen i Kreds Lillebælt

10. november 2017

Artikel

Forfatter: Carl Ancher Pedersen

Der var ros til virksomhedsrapport og beretning, da Kreds Lillebælt 30. oktober holdt generalforsamling og samtidig markerede kredsens 10 års jubilæum. Men der var også kritiske bemærkninger, bl.a. fra familieplejer Bjarne Clemmensen, der udtrykte skepsis over kredsens tiltag til samarbejde med Odense Kommune om rekruttering af familieplejere. 

– Er det fagforeningens opgave at samarbejde om at få flere familieplejere i en kommune, der håndterer familieplejen så dårligt, spurgte han og henviste bl.a. til en sag, hvor kommunen anmeldte en familie med plejebørn til politiet og afskedigede dem. 

– Udsat for sådan et stormvejr mangler der en slags tillidsrepræsentantfunktion, der kan træde til, og den kan Socialpædagogerne ikke levere. Jeg har fungeret som støtteperson for familien og afsløret flere ulovlige tiltag fra Børn- og Ungeudvalgets side. Det er anmeldt til politiet, og sagen efterforskes nu, fortalte han. 

Odense stod også for skud i kommentarer til besparelser på børn- og ungeområdet. 

LO-formand Lizette Risgaard slog i sin gæstetale til lyd for mere efteruddannelse på baggrund af den nye trepartsaftale. Bolden blev grebet af Rikke Bendsen Jørgensen, Center for Indsatser Børn & Unge i Odense: 

– Vi har på grund af effektiviseringer fået vores uddannelsesbudget beskåret med 78 pct., og har samtidig fået 15 pct. flere sager, så vi slet ikke har tid til efteruddannelse, sagde hun og efterlyste en mere synlig og tydelig opbakning fra Socialpædagogerne. 

Det må være en opgave at sikre de unge fuldtidsstillinger, og det skal fagforeningen gå ind i

Tommy Jensen, tillidsrepræsentant, Østruplund

Tommy Jensen, TR på Østruplund, kritiserede, at alt for mange – især unge – ansættes på 32, 30 eller 28 timer for så at supplere med ekstravagter for at få noget, der ligner en fuldtidsløn. 

– Vi har ikke gjort noget for at forhindre, at disse stillinger sniger sig ind. Det må være en opgave at sikre de unge fuldtidsstillinger, og det skal fagforeningen gå ind i, sagde han. 

Svar fra kredsen

Faglig sekretær Poul Erik Pedersen oplyste, at det planlagte møde for nye familieplejere i Odense aldrig blev til noget, da næsten ingen tilmeldte sig. Han så netværk for familieplejerne som en vej til at støtte hinanden. Desuden glædede han sig over, at familieplejernes vilkår bliver et selvstændigt punkt ved de kommende OK-forhandlinger. 

Hovedbestyrelsesmedlem Lotte Kirk Hansen var enig i, at de mange deltidsstillinger og midlertidige stillinger er et problem. Hun påpegede, at bl.a. Kreds Lillebælts indsats i hovedbestyrelsen har betydet, at også det bliver et tema ved overenskomstforhandlingerne. 

Kredsformand Hanne Ellegaard redegjorde for indsatsen i forhold til børn- og ungeområdet i Odense og påpegede, at kredsen bl.a. havde medansvar for den udskiftning i ledelsen, der fandt sted, da bølgerne gik højest. 

Generalforsamlingen bød på kampvalg til hovedbestyrelsen og posten som faglig sekretær.  Resultatet blev dog genvalg af de fire siddende HB-medlemmer Hanne Ellegaard, Poul Erik Pedersen, Lotte Kirk Hansen og kredskasserer Roger Lundberg. 

Der var også rift om de resterende 11 pladser i kredsbestyrelsen. Her opnåede bl.a. tre nye – og yngre – medlemmer valg, mens to af de siddende medlemmer blev henvist til suppleantpladserne.


Læs om valg til tillidsposter mv. på lillebaelt.sl.dk

 

Bliv medlem