Gå til indhold

GF Nordjylland

Endnu mere medlemsinddragelse

Kredsbestyrelsen i Nordjylland vil kvalificere det fagpolitiske arbejde ved at inddrage medlemmerne og deres viden og erfaringer endnu mere

10. november 2017

Artikel

Forfatter: Malene Skov Jensen

Besparelserne på de kommunale budgetter vil igen i år ramme de allersvageste borgere hårdt. Det har fået Socialpædagogerne Nordjylland på banen flere steder – bl.a. i Frederikshavn, hvor man vil spare 10 mio. kr. på psykiatri- og handicapområdet. Over 100 medlemmer har både deltaget i et møde med socialudvalget og til en demonstration, da budgettet skulle førstebehandles.

– Der er slet ingen tvivl om, at det store fremmøde og de klare budskaber fra Socialpædagogerne gjorde et stort indtryk på politikerne. Kommunen vil stadig spare 10 mio. kr., men der er sket nogle justeringer, så en række bosteder nu bliver friholdt fra besparelserne, sagde Peter Kristensen, formand for Socialpædagogerne Nordjylland, til de 180 fremmødte på kredsens generalforsamling.

Han og resten af kredsbestyrelsen mener, at erfaringerne fra Frederikshavn skal bruges andre steder. For det gør en forskel, når man møder op og ytrer sig.

Den direkte inddragelse af medlemmerne er med til at opkvalificere det fagpolitiske arbejde i kredsen

Peter Kristensen, kredsformand

Medlemmer mere på banen

Kreds Nordjylland har de senere år haft et stort fokus på at få medlemmerne på banen bl.a. i kredsens faglighedsprojekt og medlemspanel, og fremover vil kredsbestyrelsen gerne inddrage medlemmerne endnu mere i det fagpolitiske arbejde.

– Da vi i kredsbestyrelsen fx skulle diskutere udfordringerne på handicapområdet, måtte vi erkende, at vi blev nødt til at have praksis på banen. Hverdagseksperterne ved jo bedst, hvad der er de største udfordringer på området, fortalte Peter Kristensen.

Gennem kredsens facebookside fandt kredskontoret frem til 16 medlemmer, der arbejder inden for handicapområdet, og som blev inviteret til et møde, hvor de bidrog med deres erfaringer og viden.

– Vi fik nogle rigtig gode input, som vi nu laver konkrete handleplaner ud fra. Den direkte inddragelse af medlemmerne er med til at opkvalificere det fagpolitiske arbejde i kredsen. Derfor vil vi inddrage medlemmerne endnu mere i det kommende år, og så samler vi op på erfaringerne på næste generalforsamling, sagde kredsformanden.

Ryan Air og opholdssteder

Ligesom i resten af landet oplever Nordjylland, at døgntilbud til børn og unge er under pres. Særligt døgninstitutionerne i Aalborg Kommune oplever fyringer og lukninger. Peter Kristensen udtrykte sin undren over, at Aalborg Kommune vælger at bruge private opholdssteder, hvor langt hovedparten ikke har overenskomst:

– Aalborg Kommune har taget en beslutning om, at de ikke flyver med Ryan Air, fordi selskabet ikke har en overenskomst med sine medarbejdere. Det samme må jo gælde deres brug af private opholdssteder uden overenskomst – ellers er det jo ren populisme, når de melder sådan noget ud, sagde han og høstede bifald fra salen.

Udmeldingen fik flere på talerstolen, der mente, at Socialpædagogerne skulle mere på banen i den sag:

– Jeg synes, at I skal bide fra jer, for det ligger da lige til højrebenet at gå til pressen med den historie, sagde Allan Guldhammer Kristiansen, TR på specialinstitutionen Bøgen.

Der var også ros til kredsbestyrelsen bl.a. for dens arbejde med at sætte trivsel og arbejdsmiljø på dagsordenen ude på arbejdspladserne og for indsatsen med uddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter.

Generalforsamlingen blev afsluttet med en lang række kampvalg både til posterne som faglige sekretærer, til kredsbestyrelsen og til kongresdelegerede. Formand Peter Kristensen blev genvalgt uden modkandidater.


Læs om valg til tillidsposter mv. på nordjylland.sl.dk

Bliv medlem