Gå til indhold

GF Midt- og Vestjylland

En fagforening må gerne blære sig

Der var pris til faglig nytænkning, fokus på frivillighed og bekymrede ord om socialpolitikken på generalforsamlingen i Kreds Midt- og Vestjylland

10. november 2017

Artikel

Forfatter: Carl Ancher Pedersen

En fagforening må gerne blære sig. Især når dens medlemmer tør bringe fagligheden i spil på nye måder til gavn for borgerne. Ca. sådan lød det, da faglig sekretær Lene Skovsager på Socialpædagogerne Midt- og Vestjyllands generalforsamling 11. oktober afslørede vinderen af kredsens Socialpædagogerne i fremtiden-pris. 

Den gik til tillidsrepræsentanterne Annette Nyhus Nisted, Helle Thorning og Birte Yde Andersen fra Socialafdelingen – Voksenhandicap i Silkeborg Kommune. 

De har under overskriften ‘Det gode liv’ i forståelse med Socialafdelingen og i samspil med de handicappede og udviklingshæmmede borgere, som de arbejder med, fået etableret et borgerråd blandt disse.

Prisen blev ledsaget af følgende ord fra Lene Skovsager: 

– I er et bevis på, at når socialpædagoger tænker deres unikke kompetencer inden for inklusion og udvikling ind i nye rammer og roller, gør det en forskel. 

Prisoverrækkelsen faldt i tråd med formand Peter Sandkvists beretning, der tegnede et billede af en løsningsorienteret fagforening, der gerne går nye veje. 

Et eksempel er kredsens arbejde med at få frivillighed til at gå hånd i hånd med faglighed – under overskriften ‘Alle kan gøre en forskel’. 

– Hvis frivillighed på det socialpædagogiske område skal lykkes til fordel for de mennesker, vi arbejder for, skal det være faciliteret af socialpædagoger, der binder de forskellige ender sammen, sagde Peter Sandkvist og glædede sig over, at det var lykkedes på flere socialpædagogiske arbejdspladser i kredsen.

Handicapområdet er kernevelfærd, og kernevelfærden skal styrkes og understøttes af den rette faglighed

Peter Sandkvist, kredsformand

Kommunalvalg skal bruges 

Mere dystre var kredsformandens betragtninger om socialpolitikken. Han understregede behovet for en tidlig og forebyggende indsats for børn og unge og opfordrede kommunerne til at styrke familieplejen og samarbejde på tværs om opgaver, som den enkelte kommune ikke kan klare, bl.a. sikring af de nødvendige døgninstitutionspladser. 

Desuden konstaterede han, at voksenhandicapområdet konstant er udfordret af, at der kommer flere borgere til med behov for hjælp, uden at der bliver tilført yderligere midler. 

– Vi forsøger i dialogen med politikere og embedsmænd at overbevise dem om, at sociale investeringer betaler sig, både menneskeligt og økonomisk. Derudover vil vi benytte kommunalvalget den 21. november til at sætte særligt fokus på handicapområdet og slå et slag for den socialpædagogiske faglighed og en anstændig socialpolitik. Handicapområdet er kernevelfærd, og kernevelfærden skal styrkes og understøttes af den rette faglighed, fastslog Peter Sandkvist. 

Ulla Bloch, Center for forebyggelse i Herning Kommune, satte i en kommentar til beretningen spørgsmål ved, om det er nok at gå i dialog med lokalpolitikerne: 

– Vores område er i den grad underfinansieret, og det går ud over de svageste borgere. Politikerne er forstående nok, men kan ikke gennemskue, hvad der foregår økonomisk. 

– Ja. Nogle gange skal vi også sige, at nok er nok. At vi er løsningsorienterede betyder ikke, at vi ikke skal råbe op, når der er brug for det, lød formandens svar.


Læs om valg til tillidsposter mv. på vestjylland.sl.dk

Bliv medlem