Gå til indhold

Arbejdsskader

Dom: Barn på ryggen er ikke del af jobbet

En ansat fik en rygskade, da et barn umotiveret sprang op på hendes ryg. Det er ikke en forventelig risiko ved arbejdet i en specialklasse med udadreagerende børn, slår en byretsdom nu fast

27. november 2017

Artikel
flyvendedreng1128x600.jpg

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Colourbox

Det er frikvarter i specialklassen, da en hyggelig leg udvikler sig i en uheldig retning. Alt imens en lærer leger med to børn, kommer en tredje dreng løbende bagfra og springer pludselig op på lærerens  ryg. Læreren står foroverbøjet og er helt uforberedt, da det sker. Drengen griber fat om hendes hals, hun mærker et stræk i ryggen og vrider sig fri.

Men skaden er sket. Læreren får efter episoden store rygsmerter, kommer ud i et længere sygefravær og bliver derefter opsagt fra sin stilling.

Forsikringsselskab: Hendes egen skyld
Sagen bliver anerkendt som en arbejdsskade, og den pågældende lærer kræver erstatning fra drengens ansvarsforsikring. Men drengens forsikringsselskab afviser at anerkende ansvar på vegne af drengen med den begrundelse, at han blot havde gjort, hvad man kan forvente af en dreng på otte med udadreagerende adfærd. Desuden mente forsikringsselskabet, at speciallæreren selv havde skylden for ulykken, i det hun havde accepteret risikoen for at komme til skade ved at tage et job som lærer i en specialklasse med børn med udadreagerende adfærd.

Men det er byretten i Svendborg ikke enig i. Retten har nu har afgjort, at den otteårige dreng godt kan holdes ansvarlig for handlingen: Han burde have indset, at en sådan handling kunne udsætte læreren for skade. Desuden vurderer retten, at drengen har handlet anderledes, end jævnaldrende børn normalt ville have handlet.

Retten understeger samtidig, at der ikke er grundlag for at tro, at drengen har villet skade læreren med vilje. Det ændrer dog ikke ved, at han pådrager sig erstatningsansvar.

Jobbet indebærer ikke accept af risiko
Byretten afviste forsikringsselskabets påstand om, at speciallæreren selv var skyld i skaden. 'Den omstændighed, at skadelidte havde taget beskæftigelse som lærer i en heldagsklasse for socialt og adfærdsmæssigt udfordrede børn og havde efteruddannet sig hertil, kan ikke føre til, at der foreligger accept af risiko', står der i dommen.

Selv om dommen angår en speciallærer, er den også interessant for socialpædagoger.

– Mange af vores medlemmer kommer ud for netop den type skader. Det er interessant, at dommen nu fastslår, at det at have påtaget sig at arbejde med udadreagerende mennesker ikke er lig med, at man skal tåle at blive udsat for skader af den her karakter, siger arbejdsskadekonsulent hos Socialpædagogerne Eva Schramm.

Hun noterer sig også, at spørgsmålet om forsætlighed ikke fritager for ansvar.

- I mange af de sager, vi ser, har borgeren ikke til hensigt at skade den ansatte. Men dommen viser, at det ikke er afgørende for, om skadevolderen kan drages erstatningsansvarlig, siger Eva Schramm.

Danmarks Lærerforening førte sagen på vegne af speciallæreren. Dommen er en del af en hovedforhandling, som nu kører videre. Du kan læse mere om dommen her: Elmer Advokater

Bliv medlem