Gå til indhold

Handlingsplan

Ros til hjemløseudspil

Ambitiøst og med det rigtige fokus – Socialpædagogerne er tilfredse med regeringens udspil på hjemløseområdet

20. oktober 2017

Artikel

Forfatter: Jens Nielsen

Et udspil, der har den helt rigtige retning. Sådan lyder de rosende ord fra Socialpædagogerne, efter at socialminister Mai Mercado (K) fremlagde regeringens handlingsplan på hjemløseområdet.

– Det er et ambitiøst udspil, der på mange måder rammer der, hvor der er brug for det. Vi er meget tilfredse med det fokus, udspillet har på unge hjemløse, på Housing first, på rehabiliterende indsatser, hvor herberger og forsorgshjem får en vigtig rolle, og på at sikre et forenklet og fleksibelt kontaktforløb. Det er alle tiltag, som vi har plæderet for, og vi er selvfølgelig glade for, at der er blevet lyttet, siger Verne Pedersen, næstformand hos Socialpædagogerne.

Hun lægger vægt på, at unge-indsatsen bliver styrket:

– Det er afgørende for forebyggelsen af hjemløshed, at vi har de rigtige tilbud til de unge – kun sådan sikrer vi dem både en god start på ungdomslivet, og at de får de bedste muligheder for et godt voksenliv.

Kun er hun ærgerlig over, at der ikke er blevet plads til Socialpædagogernes forslag om et ‘regel-helle’ for hjemløse:

– Vi mener, at der er god mening i, at de hjemløse fritages for nogle af de mange kontrolforanstaltninger, som fylder alt for meget i de udsattes hverdag. Det ville være fornuftigere, at de ressourcer, de har, bliver brugt på at bygge et nyt liv op. Det er muligt med den rette socialpædagogiske støtte, så det forslag vil vi arbejder videre med, siger Verne Pedersen.

Regeringen vil med udspillet bruge 250 mio. kr. over de næste fire år til gennem 15 forskellige initiativer at vende den årelange stigning i antallet af hjemløse. 

Midlerne skal tages fra satspuljen for 2018 og skal især bruges til en forebyggende indsats, der kan stoppe væksten i antallet af unge hjemløse, og til at sikre langvarigt hjemløse et bedre liv. Ungeindsatsen har fokus på Housing First-tiltag og etableringen af startboliger. Det skal der bruges 115 mio. kr. på. 

Godt 80 mio. kr. skal bruges til investeringspuljer, der skal hjælpe kommunerne til at omlægge deres indsats, så der kommer mere fokus på det tidlige og forebyggende arbejde og på helhed i indsatserne. 


Se hele hjemløseudspillet på Børne- og Socialministeriets hjemmeside og læs også næstformand Verne Pedersens faglige kommentar.

Bliv medlem