Gå til indhold

GF Nordsjælland

Holdning og handling i Hillerød

Der var stor aktivitet omkring udtagelsen af OK-krav, da de skulle prioriteres på dette års generalforsamling i Kreds Nordsjælland. Her blev det også luftet, om kredsen skal prioritere mere mellem sine egne aktiviteter

20. oktober 2017

Artikel

Forfatter: Lea Holtze

Det er nødvendigt at prioritere. Det var budskabet ved dette års generalforsamling i Kreds Nordsjælland. Først og fremmest skulle der prioriteres mellem de 23 ønsker til OK-krav, der var hængt op på plancher i konferencecentret i Hillerød, så de 46 fremmødte medlemmer hver især kunne markere med OK-klistermærker hvilke tre krav, de vurderede var vigtigst.

Allerede inden afstemningen var der imidlertid gået ‘anarki i den’, som faglig sekretær, kredskasserer og hovedbestyrelsesmedlem Thomas Svendsen udtrykte det, idet flere i salen var begyndt at grifle egne OK-ønsker ned på plancherne med kuglepen. Men overenskomstforhandlinger handler om at prioritere, understregede Thomas Svendsen, og til syvende og sidst koncentrerede menneskemængden sig da også omkring ønsker som generelle lønstigninger og mindstevilkår for TR og AMR.

Afstemningen afrundede den fire timer lange generalforsamling, som blev indledt med kredsformand Karen Holtes beretning.

De fleste af os har valgt en uddannelse bestående af teori, færdigheder og ikke mindst holdninger. Holdninger til det samfund, vi alle er en del af, og til hvordan vi fordeler goderne. Holdninger til mennesker med handicap, og om de skal være en del af velfærden

Karen Holte, kredsformand

En politisk opgave

Formanden satte bl.a. fokus på de mange aktiviteter, man har afholdt inden for kredsens tre hovedområder: borgerne, fagligheden og medlemmernes arbejdsliv – bl.a. introdage for nye arbejdsmiljørepræsentanter, temadage, biograf- og teaterture, netværksmøder og arbejdspladsbesøg. Over året har der været fokus på temaer lige fra inklusion over velfærdsteknologi til demens. Og formanden lagde ikke skjul på det politiske arbejde, der ligger bag aktiviteterne i kredsen.

– Mange nye tillidsvalgte bliver overraskede over, at arbejdet ikke kun handler om overenskomst, aftaler og regler. Det er også en politisk og fagpolitisk opgave. De fleste af os har valgt en uddannelse bestående af teori, færdigheder og ikke mindst holdninger. Holdninger til det samfund, vi alle er en del af, og til hvordan vi fordeler goderne. Holdninger til mennesker med handicap, og om de skal være en del af velfærden, sagde Karen Holte.

Kredsformanden påpegede desuden, at bestyrelsens arbejde ikke begynder og slutter ved en generalforsamling, og at man derfor allerede er i fuld gang med det fremtidige arbejde, der bl.a. vil byde på øget kontakt til lokalpolitikere i forbindelse med kommunal- og regionsvalget, mere fokus på kommunikation og medlemsinddragelse og deltagelse i kampagnen Danmark for Velfærd.

Både beretning og det efterfølgende regnskab og budget blev enstemmigt vedtaget, men fik dog en kommentar med på vejen.

– Jeg synes ofte, at I vil rigtig meget på medlemmernes vegne. Ligesom på en arbejdsplads skal der hele tiden implementeres noget nyt. Måske skulle man lige holde hesten lidt, sagde Berit Lind Hansen fra salen.

Den og andre kommentarer ville blive taget til efterretning, lød det fra talerstolen, selvom der er budgetteret med samme aktivitetsniveau. Uenigheden i salen var da heller ikke større, end at valget forløb i fred og fordragelighed med genvalg af Karen Holte og Thomas Svendsen og derudover valg af hovedbestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter uden kampvalg.  ν


Læs om valg til tillidsposter mv. på www.sl.dk/nordsjælland

Bliv medlem