Gå til indhold

Konference

Et bedre liv for dobbeltbelastede

Med et gruppebaseret og struktureret trænings- og rehabiliteringsprogram kan mennesker med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer få et bedre liv. Det var budskabet i oplægget fra psykolog Søren Søberg Hansen

11. oktober 2017

Artikel
Konference-deltagere-1.jpg

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Nils Lund Pedersen, Socialpædagogerne

Et syv måneders program, hvor fem til syv deltagere mødes én gang om ugen i ca. to timer. Det er meget kort fortalt, hvad kurset ’Bedre liv – et socialt færdighedstræningsprogram’ går ud på.

På medlemskonferencen i Socialpædagogernes faglige selskab for mennesker med sindslidelser, som blev afholdt i Kolding tirsdag den 26. september 2017, beskrev psykolog Søren Søberg Hansen, hvordan programmet fungerer i praksis. Han har selv tidligere arbejdet i mange år på Psykiatrisk Hospital i Risskov, men arbejder nu i firmaet dobbeltdiagnose I/S.

– Deltagerne i kurset er mennesker med alvorlige psykiske lidelser, som kunne tænke sig noget bedre i deres liv. Indgangsvinklen er ikke, at de skal holde op med deres misbrug eller komme i gang med at passe deres medicin – vi tager afsæt i den enkeltes ønske om at gennemføre en ændring i deres liv. Det kan være at få beskæftigelse, komme i gang med en fritidsaktivitet eller måske få bedre relationer i deres liv, sagde Søren Søberg Hansen.

Kurset – eller programmet er udviklet i Norge. Det er ikke et behandlingstilbud men et gruppebaseret, praktisk og struktureret trænings- og rehabiliteringsprogram for personer med alvorlige psykiske lidelser, som i tillæg har misbrugsproblemer.

Jeg bruger en anerkendende, empatisk undersøgende stil. Det handler meget om at skabe et tillidsfuldt og trygt miljø, hvor deltagerne er åbne og villige til at undersøge sig selv. Vi laver fx også rollespil, fordi det er en effektiv metode, hvis man skal lære nye ting og ny adfærd

Søren Søberg Hansen, psykolog

Tillid og rollespil

Ifølge Søren Søberg Hansen bygger programmet på følgende elementer: Social læringsteori, motiverende samtale (MI), psykoedukation, adfærdsterapi (dele af Kognitiv terapi og Acceptance and Commitment Therapy, ACT) – og gruppedynamik.

– Jeg bruger en anerkendende, empatisk undersøgende stil. Det handler meget om at skabe et tillidsfuldt og trygt miljø, hvor deltagerne er åbne og villige til at undersøge sig selv. Vi laver fx også rollespil, fordi det er en effektiv metode, hvis man skal lære nye ting og ny adfærd, forklarede Søren Søberg Hansen og gav et eksempel på en rollespils situation.

– Vi skal til julefrokost på arbejdspladsen. Nogle vil drikke snaps – men jeg vil kun drikke øl, fordi jeg ved, at jeg bliver helt tosset i hovedet af snaps. Så taler vi i gruppen om, hvem det er, der vil presse en til at drikke snaps, og hvordan man kan lære at sige nej. Vi kommer ind på, hvordan kroppen reagerer under pres, og den slags øvelser gør det meget lettere for deltagerne at realisere tingene senere i den virkelige verden.

Vi arbejder også meget med at lære at mestre vanskelige situationer og vanskelige følelser og lære at sige nej og sætte grænser

Søren Søberg Hansen, psykolog

Arbejder med fire færdighedsområder

Selve programmet består af fire færdighedsområder. 1. Selvværd, 2. Selvhævdelse – mestring af vanskelige situationer, 3. Modstå ruspres og rustrang og 4. Fritid og venner.

- Vi snakker fx om, hvad selvværd er, og hvad der skal til for at man får et bedre selvværd. Gruppen byder ind med erfaringer, og vi arbejder med at løse dilemmaer og undgå panikløsninger hos den enkelte. Vi arbejder også meget med at lære at mestre vanskelige situationer og vanskelige følelser og lære at sige nej og sætte grænser, fortalte Søren Søberg Hansen.

Han understregede, at han undervejs giver deltagerne små konkrete værktøjer med fokus på det adfærdsterapeutiske – konkrete situationer og adfærd i situationen, fordi det er det, der virker, fremfor at give deltagerne lange tjeklister og skemaer.

- Og så arbejder vi naturligvis også med, hvordan de lærer at modstå trangen til rusmidler og presset fra andre. Vi taler fordele og ulemper ved rusmiddelforbrug, risikosituationer og advarselssignaler. Endelig fokuserer vi i det sidste færdighedsområde på fritid, venner og netværk, for man skal ikke undervurderer, at de her mennesker er angste for at blive ensomme, når de holder om med deres misbrug. Derfor skal de støttes mest muligt i at skabe alternative netværker og relationer, lød det i oplægget.

Du kan læse mere om Søren Søberg Hansen og kurser i dobbeltdiagnose på www.dobbeltdiagnose.com/

Du kan også hente hans oplæg fra konferencen ’Bedre liv – et socialt færdighedstræningsprogram’ på fagligeselskaber.sl.dk/

Bliv medlem