Gå til indhold

Familiepleje

Socialminister sætter pris på plejefamilier

Danmarks nye børne- og socialminister, Mai Mercado (K) ser positivt på udviklingen mod flere anbringelser i plejefamilier. Hun mener, at der er behov for i højere grad at tænke i indsatser, der kombinerer en opvækst i en plejefamilie med ambulant behandling på fx institution.

1. januar 2017

Artikel

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Mai Mercado (K) er ny på posten som socialminister – Danmarks syvende på otte år. Men hvad er hendes holdning til plejefamilier?

- En god investering tidligt i livet betaler sig, og som udgangspunkt ser jeg positivt på udviklingen mod flere anbringelser i plejefamilier, fordi jeg mener, at børn, der ikke kan bo hos deres forældre, bedst får et trygt tilhørssted med mulighed for at danne nære stabile relationer til voksne i en plejefamilie eller i netværket. Familien som institution er nu engang den primære base for børns udvikling. Og her vil jeg gerne understrege, at plejefamilierne naturligvis skal være klædt på til at håndtere opgaven, så fagligheden går hånd i hånd med omsorgen og kærligheden til det barn, man har i pleje, siger hun.

Samarbejde med døgninstitutioner

Når det så er sagt, erkender ministeren samtidig, at der kan være stor forskel på de børn og unge, der anbringes – og at der derfor er behov for i højere grad at tænke i indsatser, der kombinerer opvækst i en plejefamilie med ambulant behandling fx på en institution.

- Hvis barnet i en periode har brug for en socialpædagogisk indsats eller specialiseret behandling, så skal barnet have det samtidig med, at det bor i plejefamilien. Kommunerne skal selvfølgelig stadig sikre, at der er de specialiserede tilbud, der er behov for blandt anbragte børn og unge. Og her tror jeg, det er vigtigt, at døgninstitutionerne følger udviklingen på anbringelsesområdet og fx omstiller sig til mere ambulant behandling til børn i plejefamilier. Jeg oplever faktisk, at mange døgninstitutioner har kompetencerne og engagementet til at bruge deres faglighed på nye måder, siger Mai Mercado.

Du kan læse hele interviewet med Mai Mercado i næste nummer af fagbladet Socialpædagogen, der udkommer fredag den 3. februar.

Bliv medlem