Gå til indhold

Familiepleje

Sammen er vi stærkere

Som ny politisk ansvarlig på familieplejeområdet, så er det med stor glæde og ydmyghed, at jeg sammen med jer de kommende måneder og år skal kæmpe for bedre rammer og vilkår på jeres område.

1. januar 2017

Artikel
Verne_1_HIGH.jpg

Forfattere: Verne Pedersen og forbundsnæstformand

Vi er i forbundshuset godt i gang med et intensivt arbejde for et styrket børne- og ungeområde. Og heri spiller familieplejerne jo en stor rolle. Blot ved det faktum, at hele 62 % af alle anbragte anbringes i familiepleje – også behandlingskrævende børn og unge - giver jo åbenlys anledning til at sætte familieplejens rammer og vilkår yderligere under lup.

For I har krav på bedst mulige arbejdsvilkår både i forhold til vederlag, uddannelse, supervision m.m. I løfter så vigtig og værdifuld en opgave, og vi skal sammen gøre alt hvad vi kan for at synliggøre denne.

Vi sidder i flere følgegrupper og i mange sammenhænge omkring familieplejere. Alle steder kæmper vi for bedst mulige vilkår og rammer.

Vi arbejder politisk på blandt andet Christiansborg og i Socialstyrelsen, hvor vi på møder fremsætter vores holdninger, ønsker og viden. Og selvom vi ser forskelligt på dele af området, så møder vi stor interesse for området. Det ses blandt andet i forhold til en stor satspulje fra 2014 på omkring 80 millioner til at løfte dele af området. Vi har i forhold til efterårets satspuljeforlig fremsat ønsker om netop styrket uddannelse, supervision og faglige sparring.

I forhold til både KL og Regeringen så har vi en meget forskellig optik på hele området. Og da de begge er vores vigtigste samarbejdspartenere, så er vejen ekstra lang og skridtene ekstra mange. Vi får intet foræret. Det bliver vi simpelthen nødt til at sande. Men vi kæmper vedholdende for at tydeliggøre områdets behov overfor disse parter.

Hvis vi skal opnå noget, så skal vi stå sammen. Det er og har alle dage være fagbevægelsens dna. Det gælder også for familieplejere i fagbevægelsen. Vi har set hvordan vi ved at stå sammen har formået at afværge kollektive vederlagsnedsættelser i flere byer. Her har familieplejere i samlet flok opnået gode resultater. Resultater, som aldrig var opnået på egen hånd. Vi håber derfor også, at vi i fremtiden vil se endnu flere familieplejere organiseret i Socialpædagogerne. Det kan kun gøre vejen kortere.

Og her spiller I en helt afgørende rolle. I kan være med til at italesætte de faglige fordele ved fællesskabet i Socialpædagogerne, når I møder andre familieplejere på jeres vej.

Da familieplejere ikke er tilknyttet døgntilbud, som vi kan tage ud at besøge eller har adresser liggende på tilbudsportalen frit tilgængelig for alle, så har vi i høj grad brug for jeres hjælp til at nå ud til endnu flere familieplejere.

For jeg er helt overbevist om, at et fagligt fællesskab aldrig bliver irrelevant. Mine mange år i Socialpædagogerne har kun bestyrket mig i dette og jeg håber, at vi sammen med endnu flere familieplejere vil finde styrke, viden og inspiration i det faglige fællesskab i Socialpædagogerne.

Verne Pedersen, næstformand i Socialpædagogerne.

Bliv medlem