Gå til indhold

Familiepleje

Pres på familieplejere med børn fra Vejle

Er dine plejebørn søskende? Så skal du da ikke have så meget i vederlag. Sådan lyder et af de argumenter, der er blevet brugt som begrundelse for at sætte familieplejere med børn fra Vejle Kommune ned i vederlag. Nu er den lokale kreds gået ind i sagen.

1. januar 2017

Artikel

Forfatter: Maria Rørbæk

Flere familieplejere med børn i Vejle Kommune bekymrer sig for om, de bliver sat ned i vederlag. Det fremgår af skriverier på facebook og bekræftes af faglig sekretær Poul Erik Pedersen fra Socialpædagogernes Kreds Lillebælt.

- På baggrund af skriverierne på facebook sendte vi før jul en mail ud til alle kredsens familieplejere for at samle informationer fra dem, der har plejebørn fra Vejle Kommune, og det ser ud til at der er en generel bekymring. Familieplejerne bliver bedt om at gå ned i vederlag med to begrundelser, som vi ikke mener holder: At der skal gives en søskenderabat, og at der skal være et loft over, hvor mange vederlag man max må få – selv om man fx har tre børn med meget store belastninger, siger han. Kredsen har nu valgt at gå dialogens vej. I første omgang har de været til møde med forvaltningen og nu prøver de også at få politikerne i tale.

- Vi har tre argumenter imod vederlagsnedsættelserne, siger Poul Erik Pedersen.

Ingen søskenderabat

For det første mener han ikke, at kommunen kan indføre en generel regel om, at det skal give rabat, hvis en familieplejer har søskende i pleje.

- I nogle tilfælde kan man måske godt argumentere for, at det kan være mindre krævende at have to søskende i pleje end to børn med forskellige forældre, fordi det kan lette forældresamarbejdet – men det er langt fra generelt. I mange tilfælde vil det være lige så krævende at have to søskende, og kommunen skal foretage et individuelt skøn. Det går ikke med en regel om søskenderabat, siger Poul Erik Pedersen. For det andet mener han ikke, at kommunen må arbejde med et loft over vederlag.

- Igen skal det være en individuel afvejning ud fra barnets belastningsgrad, og man kan ikke sige, at fordi du i forvejen har to børn med høje belastningsgrader, skal du ikke have så mange vederlag for at tage imod et tredje barn med en høj belastningsgrad, siger han.

Sag fra 2005

For at underbygge det argument har kredsen orienteret Vejle Kommune om en afgørelse fra 2005, hvor det daværende Statsamtet Sønderjylland underkendte en kommune, der havde truffet en afgørelse om, at en plejefamilie, hvor begge ægtefæller var familieplejere, max kunne få ti plejevederlag, selv om deres plejebørn havde belastningsindikatorer, der ville berettige dem til tretten plejevederlag.

- Statsamtet finder, at der i lovgivningen ikke er hjemmel til at Glamsbjerg Kommune i sin egenskab af stedlig kommune (…) har truffet afgørelse om at maksimere plejevederlagets størrelse. Det tredje argument imod vederlagsnedsættelserne handler om, at kommunen bør sikre gode forhold for plejefamilierne for at kunne rekruttere dygtige plejefamilier.

- Hvis man gerne vil anbringe flere børn i plejefamilier, må man også sørge for rimelige og gennemsigtige forhold for familieplejerne, siger Poul Erik Pedersen, der understreger, at kredsen fortsat er i dialog med kommunen, og at de håber på et positivt resultat. Hvis du som familieplejer med børn i Vejle Kommune – eller en anden kommune - er bekymret for en vederlagsnedsættelse, kan du kontakte din lokale kreds og fx få en bisidder med til møder med kommunen.

Bliv medlem