Gå til indhold

OK 2017

OK-krav på det private område udtaget

Overenskomsten på det private område og for pædagogiske vikarer skal fornyes i 2017. Blandt de krav, som Socialpædagogernes hovedbestyrelse netop har udtaget, er barnets 2. sygedag, bedre pension og bistand til lønforhandlinger

13. januar 2017

Artikel

Forfatter: Marie Dissing Sandahl

De indledende øvelser til overenskomstforhandlingerne på det private område er ved at være overstået, og de krav, som Socialpædagogerne tager med til forhandlingsbordet i 2017, er på plads.

Overenskomsten på det private område dækker ansatte på private opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud – og desuden forhandles løn- og arbejdsvilkårene for pædagogiske vikarer også på plads under de store overenskomstforhandlinger på det private område i 2017.

Presset på private botilbud og opholdssteder er fortsat stort, fordi de betalende kommuner skal vende hver en sten i budgetterne, og konkurrencen på området derfor er benhård. Det betyder, at medarbejderne skal levere en bedre service – der helst ikke koster flere penge. Derfor er Socialpædagogernes tilgang til overenskomstforhandlingerne at arbejde for at sikre, at de private tilbud stadig er attraktive arbejdspladser for medarbejdere med de rette faglige kvalifikationer.

– Vi stiller ikke ultimative krav, men udpeger med kravene en retning for forhandlingen og sender klare signaler om vores prioriteringer, siger næstformand i Socialpædagogerne, Verne Pedersen, om Socialpædagogernes OK-krav.

OK 2017: Overenskomst på det private område

Socialpædagogernes krav til OK 2017 indeholder bl.a.:

  • Overenskomsten skal gælde socialpædagogiske konsulenter og koordinatorer.
  • Medarbejdere uden en tillidsrepræsentant kan lade sig repræsentere af Socialpædagogerne ved fx lønforhandling.
  • Fortsat udbygning af pensionsordningen og forhøjelse af pensionsprocenten.
  • Arbejdstiden skal fordeles på maks. fem dage inden for en uge.
  • Arbejde på en søgnehelligdag skal udløse kompenserende fridag.
  • Frihed på barnets 2. sygedag.
  • Forbedret løn og pension til pædagogiske vikarer.
  • Tillæg for arbejde mellem kl. 17 og 06 skal også gælde lørdag, søndag og helligdage for pædagogiske vikarer.
  • Kørselsgodtgørelse ved brug af egen bil for pædagogiske vikarer.

Mere frihed

Kravene, der skal udveksles med de private arbejdsgiverrepræsentanter i Dansk Erhverv i januar, spænder vidt. Først og fremmest ønsker Socialpædagogerne at få overenskomsten udvidet, så den også dækker socialpædagogiske konsulenter og koordinatorer på det private område.

Fordi mange private socialpædagogiske arbejdspladser er små, er der ikke altid en valgt tillidsrepræsentant, og et OK-krav er derfor også, at medarbejdere uden TR kan lade sig repræsentere af den lokale afdeling af Socialpædagogerne under fx lønforhandlinger.

Desuden er det et krav at sikre fem-dages uger for de privatansatte socialpædagoger, forklarer Verne Pedersen.

– Det fremgår ikke af den nuværende overenskomst, at udgangspunktet for arbejdstilrettelæggelsen er en fem-dages uge. Derfor rejser vi kravet, og det er ikke fordi, der har været problemer, men som en forebyggelse, siger hun.

Til forhandlingerne vil der bl.a. også blive rejst krav om forhøjelse af pensionsprocenten, frihed under barnets 2. sygedag, højere ulempeydelse, samt at arbejde på en søgnehelligdag udløser en kompenserende fridag.

For overenskomsten for de pædagogiske vikarer rejses der bl.a. krav om forhøjelse af løn og pension, kørselsgodtgørelse ved brug af egen bil, samt at tillæg for arbejde mellem kl. 17 og 06 også skal gælde lørdage, søndage og helligdage.

De endelige krav til overenskomstforhandlingerne er udarbejdet på baggrund af forslag, som kredsene har indsendt – og som til sidst er vedtaget af medlemmerne af Socialpædagogernes hovedbestyrelse.

Bliv medlem