Gå til indhold

Landsret

Ok at kommunen stresser syge

En socialpædagog blev sendt i ressourceforløb af kommunen, selvom hendes psykiater havde advaret imod det, og en arbejdsprøvning tidligere havde ført til psykiatrisk indlæggelse

13. januar 2017

Artikel

Forfatter: Marie Dissing Sandahl

Kommunerne må gå langt i deres faglige skøn i afdækningen af syge borgeres arbejdsevne, viser en ny dom fra landsretten.

Den konkrete sag handler om et kvindeligt medlem af Socialpædagogerne, der har haft et langt arbejdsliv på trods af psykiske problemer, men som til dels på grund af arbejdsmæssige belastninger blev for syg til at arbejde på grund af bl.a. diagnoserne PTSD, depression og bipolar affektiv lidelse. Kommunen ville arbejdsprøve socialpædagogen, og det stressede kvinden så meget, at hun for første gang måtte indlægges på en psykiatrisk afdeling. Her var vurderingen fra en psykiater, at kvindens arbejdsevne er varigt nedsat, og at psykiatrisk behandling ikke vil have nogen effekt.

Kommunen tilsidesatte psykiaterens skøn og tildelte kvinden et ressourceforløb, hvilket også betød, at hun gik fra at modtage sygedagpenge, svarende til omkring 17.000 kr. om måneden, til ressourceydelse på omkring 10.000 kr. om måneden. Et halvt år senere blev kvinden tildelt førtidspension, hvilket understreger sagens alvor.

Sådan burde det ikke være

Men den praksis er altså ok, og domstolene skal være tilbageholdende med at tilsidesætte myndighedernes faglig skøn, slår dommen fra Østre Landsret altså fast og stadfæster dermed en afgørelse fra Ankestyrelsen, som også har vurderet sagen. Kvinden, som har fået hjælp af Socialpædagogerne til at køre sagen, har tidligere fået medhold i byretten.

Sagen rejser debat om nogle grundlæggende principper i vores velfærdssystem, mener formand for Socialpædagogerne, Benny Andersen. Han understreger, at han selvfølgelig tager dommen til efterretning.

– Men det virker uretfærdigt, at en kommune kan udsætte en syg borger for noget, der gør hende mere syg. Det burde jo ikke ske. Jeg mener, at der bør være en grænse for, hvor langt man går – og den grænse bør altså være et andet sted, end den er i dag, siger han og fortsætter:

– Jeg vil rejse sagen for arbejdsmarkedspolitikerne på Christiansborg, for det er vigtigt, at de ser de konsekvenser, deres lovgivning har for borgerne.

Bliv medlem