Gå til indhold

Prik

Nye jobarenaer – også for ledere

13. januar 2017

Artikel

Forfatter: Af Helle Riis

Først og fremmest vil jeg gerne lægge ud med at ønske jer alle et rigtig godt nytår. På Socialpædagogernes kongres var et af temaerne nye arbejdsområder, hvor det er oplagt at kvalificere løsninger med brug af socialpædagogisk faglighed. Vi skal have fokus på at søge indflydelse hos beslutningstagere og andre interessenter for at sikre, at socialpædagoger er med i udviklingen af velfærdssamfundet. Det følgende skal handle om, hvorfor det er et vigtigt mål, og hvorfor øget fokus på socialpædagogisk ledelse kan være et godt bud på, hvordan vi når målet.

Det siger næsten sig selv: I sidste ende har lederne afgørende betydning for, hvordan virkeligheden ser ud ude i praksis. Derfor er vi er nødt til også at tale om ledelse, hvis vi skal styrke socialpædagogernes politiske synlighed og indflydelse. Vi skal have ledere, der har fokus på aspekter, der betyder noget for den socialpædagogiske praksis. Kort sagt: Ledere, der løfter fagligheden og arbejdsforholdene for socialpædagogerne og skaber gode forhold for borgerne.

Men det er ikke nok at tænke socialpædagogisk ledelse i et lokalt perspektiv. Vi har også brug for, at de socialpædagogiske ledere, som har ambitioner om at bevæge sig længere op i lederkæden, får mulighed for det – samtidig med at de bevarer deres tilknytning til forbundet. Hvis socialpædagogisk faglighed skal være en faktor i udviklingen af velfærdssamfundet, er det oplagt at tage dette arbejde for vores ledere seriøst i den kommende periode.

Hvis vi på længere sigt skal have en anderledes måde at forvalte området på, har vi brug for, at der er flere socialpædagoger, der sætter sig på de mere administrative stillinger og fx bliver chefer i forvaltningerne.

Man kan selvfølgelig spørge, om det rent faktisk vil kunne rykke ved politikken på området. Det mener jeg. Og jeg mener faktisk kun, at det er ved at være med længere inde i maskinrummet, at vi kan være med til at ændre forvaltningstankegangen i en mere social retning.

Vi mærker en støt stigende kritik af koncepter og evalueringer, der ikke giver mening – dokumentation for dokumentationens skyld. Det kan den socialpædagogiske tankegang være med til at afhjælpe: Vores faglige fokus har altid været at fremme mulighederne for det hele menneske og søge efter de muligheder, der gør, at den enkelte kan fungere med lige præcis den mængde støtte, der er behov for. Ved at få mere socialpædagogisk ledelse ind i de højere ledelseslag, kan vi således fremme tilgange, der er til for borgerne – og ikke bare for systemet.

Vi har brug for ledere, der har det lange lys på, og som kan bevæge sig fra den faglige ledelse til at være proaktive i forhold til fremtidige scenarier. Ved at få bedre styr på udviklingen vil vi kunne skabe bedre muligheder for, at medarbejderne i faget kan se mening i deres arbejde, og at de kan se fremad mod nye tiltag, der i sidste ende kommer de borgere, vi servicerer, til gavn.

Et fokus på styrket socialpædagogisk ledelse kommer således ikke kun lederne til gavn – men løfter hele feltet.


Helle Riis er formand for Socialpædagogernes sektion for ledere og mellemledere og viceforstander på Autismecenter Storstrøm.

Deltag i debatten

  • Hvad kan Socialpædagogerne som forbund gøre for at sikre, at socialpædagogisk faglighed vinder mere indpas i forvaltningerne?
  • Hvor kan du se muligheder for at socialpædagogisk ledelse kunne udbredes til gavn for borgerne?
Bliv medlem