Gå til indhold

Dagpenge

Nye dagpengeregler i 2017

Fra 1. januar 2017 indføres der løbende et nyt dagpengesystem. Udgangspunktet for det nye dagpengesystem er en 2 årig dagpengeperiode med mulighed for fleksibel forlængelse af perioden med op til 1 år. Forlængelsen af dagpengeperioden sker i forholdet 1:2.

1. januar 2017

Artikel

Læs mere1. del – fra 2. januar 2017

Forlængelse af perioden med dagpenge 
Fra 2. januar 2017 kan du bruge arbejdstimer til at forlænge din dagpengeperiode, hvis du opbruger din dagpengeret. Du kan veksle arbejdstimer til dagpenge i forholdet 1:2 (1 arbejdstime giver 2 timer med ret til dagpenge). Du bestemmer selv, om du vil bruge timerne til at forlænge din dagpengeret, eller om du vil gemme timerne og bruge dem på at opnå en ny dagpengeret. Det er også muligt at kombinere de to muligheder.

Dagpengesatsen for dimittender
Én af de store forringelser i det nye dagpengesystem er nedsættelsen af dagpengesatsen for dimittender, der ikke er forsørgere. En stor gruppe af Socialpædagogernes medlemmer er nyuddannede pædagoger, og mange bliver derfor ramt af de ændrede regler.

Fra 2. januar 2017 vil din dagpengesats som dimittend afhænge af, om du er forsørger for børn under 18 år eller ej.

Hvis du er forsørger, vil du fortsat få 82 % af den maksimale dagpengesats. Det svarer til 686 kr. pr. dag. (2016-niveau). Er du dimittend uden forsørgelsespligt over for et barn, vil du få 71,5 %. af den maksimale dagpengesats. Det svarer til 598 kr. pr. dag (2016-niveau).

Du bliver omfattet af de nye regler, selv om du eventuelt har afsluttet din uddannelse før januar 2017. Det gælder dog ikke, hvis du har fået beregnet en individuel dagpengesats.

Særligt seniormedlemskab
Flere er aktive på arbejdsmarkedet - også selvom de har nået pensionsalderen. Fra 2. januar 2017 er det muligt at få et særligt seniormedlemskab af a-kassen. Medlemskabet giver mulighed for hjælp til jobsøgning. Det giver dog ikke ret til dagpenge. Kontingentet vil derfor også blive lavere end et almindeligt medlemskab.

2. del – fra 1. juli 2017

Optjening af dagpengeret
Fra 1. juli 2017 sker optjening af ret til dagpenge på baggrund af lønindkomst. Du optjener ret til dagpenge, når du har haft en indkomst på 218.616 kr. (2016-niveau) inden for de seneste 3 år. Der kan højst medtages 18.218 kr. pr. måned, og du kan derfor ikke optjene ret til dagpenge på kortere tid end 12 måneder.

Optjening på baggrund af indkomst gælder, når du første gang skal have dagpenge, eller når din dagpengeret er udløbet. Så længe din dagpengeret endnu ikke er udløbet, optjener du ret til en ny dagpengeperiode på baggrund af løntimer, sådan som det også er i dag (dvs. 1.924 løntimer inden for 3 år).

Dagpenge udbetales månedsvis
Fra 1. juli 2017 bliver dagpengene udbetalt månedsvis med 160,33 timer pr. måned (130 timer, hvis du er deltidsforsikret). Udbetalingen vil altså være den samme, uanset om det er en kort måned som fx februar eller en lang måned som fx juli. Dagpengene vil være til disposition den sidste bankdag i måneden, hvis du udfylder dit dagpengekort til tiden (lige som nu).

Da du skal udfylde dit dagpengekort, før måneden er slut, skal du på kortet gætte, hvad der kommer til at ske den sidste del af måneden. Du skal altså gætte på, om du har arbejde, indtægt og lignende. Som noget nyt skal vi derfor hver måned samkøre dine oplysninger på dagpengekortet med din arbejdsgivers indberetninger til SKAT og andre oplysninger om blandt andet sygdom, som vi får fra jobcentret. Hvis der er uoverensstemmelser, vil du få et brev fra os, hvor du kan se differencen, og hvad det betyder for dine dagpenge. Hvis du er enig i oplysningerne eller ikke svarer, bliver dine dagpenge reguleret ud fra de oplysninger, vi har. En eventuel tilbagebetaling bliver modregnet i dine dagpenge ved den efterfølgende udbetaling af dagpenge.

Du skal derfor fortsat huske at oplyse om alt arbejde og alle indtægter på dine dagpengekort.

Dagpenge forbruges i timer i stedet for uger
Fra 1. juli 2017 vil dit forbrug af dagpenge ske i timer. To års dagpenge svarer for fuldtidsforsikrede til 3.848 timer, som kan forbruges inden for 3 år. For deltidsforsikrede svarer det til 3.120 timer.

Dagpengesats
Hvor meget kan du få udbetalt?

Dagpengesatsen skal beregnes på baggrund af de bedste 12 måneders lønindkomst inden for 24 måneder. Perioden kan i nogle tilfælde forlænges til 36 måneder. Hvis der ikke er 12 måneders indtægt inden for 24 måneder, beregnes der på den indtægt, der er.

Du skal være opmærksom på, at dagpengesatsen også kan beregnes på en indtægt, selvom den ikke stammer fra et fuldtidsarbejde. Fra 1. juli 2017 kan der blandt andet altså også beregnes dagpengesats på løn, der stammer fra et deltidsarbejde, som du har haft, mens du har modtaget dagpenge, hvis denne månedsløn er én af de 12 bedste måneder inden for 24 måneder.

Hvornår får du beregnet en dagpengesats?
Fra 1. juli 2017 kan du kun få beregnet en dagpengesats, når du starter på en ny 2-årig dagpengeperiode.

Dimittender kan fortsat få beregnet en ny dagpengesats, når der er gået 6 måneder fra uddannelsens afslutning. Det er en betingelse, at der er minimum 3 måneders løn at beregne på. Du kan som dimittend kun få beregnet en ny sats én gang.

Supplerende dagpenge
Du vil fortsat have mulighed for supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger. Du vil ikke kunne få udbetalt dagpenge, hvis den månedlige udbetaling udgør mindre end 14,8 timer.

Du bruger en uge med supplerende dagpenge i alle de uger, hvor du har under 37 timers arbejde.

I perioden frem til 31. december 2017 har du ret til supplerende dagpenge måneden ud i den måned, hvor du har opbrugt den 30. uge. Efter den 30. uge kan du genoptjene retten til supplerende dagpenge ved at have mere end 146 timer i 6 inden for 12 måneder. Der kommer nye regler fra 1. januar 2018 – læs mere under del 3.

Karens
Der bliver indført en karensdag efter hver 4. måneds ledighed. Karensen bliver fradraget som et kronebeløb svarende til 1 dags dagpenge.

Du vil kunne undgå karensen, hvis du opnår over 148 timers arbejde i 4 måneders perioden.

G-dage
G-dags reglerne harmoniseres, så arbejdsgiver skal betale det samme uanset, om du bliver ledig efter en kort eller længerevarende ansættelse. Bliver du helt eller delvist ledig fra juli 2017, skal arbejdsgiver betale de første 2 ledige dage (G-dage).

Digital adgang til flere oplysninger
Fra 1. juli 2017 får du mulighed for selv at se flere oplysninger om dine dagpenge. Du vil få en særlig digital ”beskæftigelseskonto”, der løbende bliver opdateret med dine arbejdstimer, som du kan bruge til at forlænge eller genoptjene en ny dagpengeret. Den og oplysninger om forbrug af dagpenge, karens, supplerende dagpenge mv. vil blive tilgængeligt for dig, a-kassen og jobcentret.

Omfattende brug af dagpengesystemet
Hvis du har fået dagpenge i sammenlagt 4 år inden for de senest 8 år, bliver din dagpengeperiode reduceret med 160,33 timer.

3. del – fra 1. januar 2018

Supplerende dagpenge
Genoptjeningsreglerne bliver mere fleksible. Får du arbejde, kan du nemlig forlænge retten til supplerende dagpenge med 12 uger, så du i alt kan få op til 42 uger. En måneds arbejde med mere end 146 timer, giver ret til 4 ugers forlængelse. Og hvis du arbejder mere end 146 timer i 6 måneder, får du en helt ny 30-ugers periode. Det er en markant forbedring i forhold til de nugældende regler, hvor dine arbejdstimer først tæller med til genoptjening, når du har opbrugt retten til supplerende dagpenge.

Når du har opbrugt alle uger med supplerende dagpenge, vil du fra januar 2018 ikke længere være berettiget til dagpenge i måneder, hvor du arbejder. Heller ikke selv om du måske kun arbejder få timer i måneden.

Hent pjecen Dagpengeregler fra 1. juli 2017 (pdf)

Læs mere på sl.dk om dagpenge

Har du spørgsmål så ring på 72486010 eller skriv til dagpenge@sl.dk

Bliv medlem