Gå til indhold

Magtanvendelse

Ny lov om magt mod anbragte børn

Første januar trådte den nye lov om magtanvendelse i kraft. Socialpædagogerne vil hjælpe med at udbrede kendskabet gennem to informationsmøder og et webinar

13. januar 2017

Artikel

Forfatter: Maria Rørbæk

Hvornår må du som socialpædagog eller familieplejer anvende fysisk magt mod anbragte børn i din varetægt? Det er der fra 1. januar kommet en ny lov om – kaldet Lov om voksenansvar. Loven indeholder bl.a. en række udvidelser af magtbeføjelserne, så der fx nu i bestemte situationer er adgang til såkaldt ‘afværgehjælp’, hvor man kortvarigt må fastholde et barn for at forhindre skade på ting, ligesom det i visse situationer nu er lovligt at tilbageføre et barn eller en ung, der er stukket af fra et anbringelsessted.

Loven har været længe undervejs, og i processen har Socialpædagogerne været kritiske overfor bl.a. afværgehjælp.

– Men selvom vi ikke er enige i alt i den nye lov, vil vi meget gerne være med til at udbrede kendskabet. Det er vigtigt, at vores medlemmer har kendskab til og indsigt i den nye lov og dermed får så klare og tydelige rammer for deres arbejde som muligt, siger Socialpædagogernes næstformand Verne Pedersen.

For at udbrede kendskabet til loven afholder Socialpædagogerne to informationsmøder og et webinar, hvor medlemmerne bl.a. får mulighed for at stille spørgsmål til repræsentanter fra henholdsvis Socialtilsynet og Børne- og Socialministeriet samt Socialstyrelsen.

Man kan også læse vejledningen, der uddyber meningen med de forskellige paragraffer. Et af kapitlerne handler om forholdene i plejefamilier, for med undtagelse af kommunale plejefamilier gælder reglerne om magtanvendelse ikke i plejefamilier. I stedet antages det, ‘at plejefamilier kan foretage de samme omsorgshandlinger og indgreb over for barnet eller den unge, som forældre kan over for deres egne børn’.

Senere på året kommer Socialstyrelsen med et informations- og undervisningsmateriale om den nye lov.

Læs vejledningen via www.kortlink.dk/pdk2

Webinar og informationsmøder

Socialpædagogerne holder et webinar om de nye regler torsdag den 9. februar. Her vil souschef og sektionsleder for Socialtilsyn Hovedstaden, Kristina Vang Jensen, gennemgå den nye lovgivning og svare på spørgsmål fra deltagerne undervejs.

Webinaret er et oplæg, der foregår online. Du kan deltage via nettet fra din computer, tablet eller mobil.  Webinaret er åbent for alle Socialpædagogernes medlemmer. Yderligere oplysninger og tilmelding på sl.dk/webinar.

Socialpædagogerne inviterer til to informationsmøder om loven. På møderne vil repræsentanter fra Børne- og Socialministeriet samt Socialstyrelsen give en indføring i de nye regler. Formålet er at inspirere til, at der i døgntilbud og plejefamilier kan arbejdes aktivt med at udvikle en god praksis i forhold til den nye lov.

Informationsmøde Jylland

Dato: Fredag den 3. februar
Sted: DOKK 1, Teatersalen, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C
Tidspunkt: kl. 13-15.30

Informationsmøde Sjælland

Dato: Fredag den 3. marts
Sted: Vartov, Store Sal, Farvergade 27, 1463 København K
Tidspunkt: kl. 13.00-15.30

Program og tilmelding her

Bliv medlem