Gå til indhold

Støtte

Målrettet hjælp til at mestre eget liv

Socialpædagogisk støtte efter § 85 er et vigtigt redskab til at hjælpe borgerne til at mestre eget liv. Det vurderer 22 ud af 24 socialudvalgsformænd, som har deltaget i en ny rundspørge fra Socialpædagogerne

13. januar 2017

Artikel

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Der er kommet flere borgere, som har behov for socialpædagogisk støtte. Knap halvdelen af de socialudvalgsformænd, der kort før jul deltog i Socialpædagogernes rundspørge om udviklingen af § 85-støtte i kommunerne, svarer, at kommunen i dag visiterer flere borgere til socialpædagogisk støtte sammenlignet med for fire år siden. 

Blandt årsagerne til stigningen angiver socialudvalgsformændene bl.a., at der er sket en generel omlægning af indsatsen over for udsatte borgere i kommunen, at det er et led i kommunens fokus på tidlig forebyggende indsats, og at det er et forsøg på at foretage en social investering.

Næsten samtlige socialudvalgsformænd, 22 ud af 24, siger, at netop § 85 er et vigtigt redskab i forhold til at støtte borgerne til at mestre eget liv – og 9 svarer også, at man i kommunen bevidst har foretaget en ændring i visitationspraksis for socialpædagogisk støtte efter § 85 inden for de sidste fire år.

Giver rigtig god mening

Formålet med Socialpædagogernes rundspørge er at komme et spadestik dybere i forhold til, hvordan de danske kommuner anvender § 85 til støtte og udvikling af borgerne. KL offentliggjorde i december en analyse, som konkluderede, at den form for socialpædagogisk støtte, hvor en borger får hjælp til at få struktur på hverdagen, så vedkommende bedre er i stand til at mestre eget liv, har været i voldsom vækst de seneste seks år. Ifølge analysen blev mere end 41.000 borgere sidste år visiteret til socialpædagogisk støtte i eget hjem – en stigning på 72 pct. i forhold til 2009.

Men den udvikling giver faktisk rigtig god mening, lyder det fra socialchef i Svendborg Kommune, Finn Boye. Han kalder det en bevidst strategi fra kommunens side, at man i dag bruger flere kræfter på at hjælpe udsatte borgere med at få hverdagen til at hænge sammen.

– Vi taler altså ikke om unge gymnasieelever, der ikke gider stå op om morgenen – det her handler om mennesker, som har mange forskellige udfordringer i form af fx psykisk sygdom, handicap eller misbrug. Med en tidlig indsats, hvor borgeren får målrettet socialpædagogisk støtte, kan vi ofte hjælpe dem til at mestre eget liv – og det er på lang sigt det bedste for både borgeren og for samfundet, siger Finn Boye, som kort og godt kalder det for en fornuftig investering.

– Hvis ikke vi sætter ind tidligt, vil vi bare senere opleve presset ude på vores bosteder. Så når vi styrker udsatte borgeres mulighed for at klare sig selv, giver det også en økonomisk gevinst for samfundet. Tendensen er helt klart, at vi prioriterer de mindst indgribende indsatser, så vi så tidligt som muligt kan sætte ind og forebygge, at udsatte borgere udvikler tungere problemer med fx isolation, misbrug eller psykisk sygdom.

Bliv medlem