Gå til indhold

Fagforeningsdebat

Hallo! Hvorfor skal jeg være medlem?

Hvad får jeg egentlig ud af mit medlemskab? Mange medlemmer af Socialpædagogens facebookgruppe brugte julen på at diskutere for og imod medlemskab af fagforeningen. Vi har bedt Socialpædagogernes nyvalgte kasserer, Michael Madsen, give svar på tiltale

13. januar 2017

Artikel

Forfatter: Maria Rørbæk

Fortæl mig hvorfor jeg skal vælge at blive hos Socialpædagogerne fremfor at skifte til en anden fagforening, der leverer de samme ydelser for det halve?  Det spørgsmål satte mellem jul og nytår en større debat i gang i Socialpædagogens facebookgruppe, der fik flere kritikere til at stille spørgsmålstegn ved udbyttet af kontingentkronerne til Socialpædagogerne og fagbevægelsen generelt:

– Jeg synes, at det er en god diskussion at få startet, for hvad er det lige vi får, når vi er i en fagforening som Socialpædagogerne og ikke et forsikringsselskab som de gule fagforeninger, skrev Niels Peter Holm Jeppesen.

Andre medlemmer svarede med deres bud på, hvad fagforeningen bidrager med, både konkret og set i et større perspektiv:

– Når solidaritet, sammenhæng og høj faglighed ikke betyder noget for dig, så kan jeg heller ikke se, hvorfor du skulle (være medlem, red.). Husk også at donere din 6. ferieuge til et velgørende formål samt at frasige dig andre goder, Socialpædagogerne har brugt tid på at forhandle sig frem til, lød det fx fra Lone Beider.

Andre var usikre på svaret, som fx Niels Peter Holm Jeppesen, der skrev:

– Ja, det er jeg da i tvivl om, for i radioen hører jeg dagligt reklamer for de gule forsikringer, men aldrig noget modspil. 

Svar på tiltale

På baggrund af debatten har vi bedt Socialpædagogernes nyvalgte kasserer, Michael Madsen, give svar på tiltale.

Hvorfor skal man være medlem af Socialpædagogerne frem for at vælge en billigere fagforening?

Her må jeg spørge, hvad det er for en fagforening, man tænker på, for hvis det er en af de såkaldt gule som fx Det Faglige Hus, der ikke tegner overenskomster, vil jeg slet ikke kalde det en fagforening. Så vil jeg kalde det en forretning eller et forsikringsselskab. For mig er en rigtig fagforening en del af fagbevægelsen, der jo tegner overenskomster og på den måde laver kollektive aftaler om løn og arbejdsvilkår. Og hvis man ønsker en stærk fagforening, der kan forhandle gode aftaler igennem på fællesskabets vegne, gælder det selvfølgelig om at bidrage med sit eget medlemskab. Man skal også huske, at nogle af kontingentkronerne går til systemet med tillidsrepræsentanter, der jo kan være en stor hjælp for den enkelte.

Hvad er den grundlæggende forskel mellem Socialpædagogerne og de gule fagforeninger?

Ud over det helt grundlæggende spørgsmål om overenskomst er der også den afgørende forskel, at vi i Socialpædagogerne har fokus på faget. Vi organiserer mennesker, der arbejder på samme felt, nemlig det socialpædagogiske, og det har betydning på alle niveauer: Både når Socialpædagogerne taler socialpædagogernes sag i offentligheden og gennem lobbyarbejde, når vi fx målretter medlemstilbud med fokus på den socialpædagogiske faglighed, og når det enkelte medlem fx kan få karriererådgivning målrettet netop socialpædagoger.

Er den enkelte lige så godt stillet med et medlemskab af en gul fagforening?

Nej. Dels har vi jo nogle helt andre medlemstilbud på hylderne, dels er det falsk tryghed, hvis man tror, at man juridisk er lige så godt stillet ved at være med i en gul fagforretning. Hvis man arbejder et sted, hvor der er tegnet overenskomst med Socialpædagogerne, er det kun os, der kan føre en eventuel sag i arbejdsretten i tilfælde, hvor arbejdsgiveren bryder overenskomsten.

Hvorfor skal man være med i fagforeningen, hvis man som fx familieplejerne ikke har en overenskomst?

Overordnet arbejder Socialpædagogerne for at overenskomstdække familieplejeområdet, men det er svært med den tilgang, som modparten, KL, har, idet de ikke ønsker at tegne overenskomst. Men netop fordi der ikke er overenskomst, går vi efter at støtte familieplejerne på anden vis. Fx kan de få råd og vejledning i forhold til kontrakter, ligesom vi er i stand til at yde professionel bistand, hvis kommunerne vil opsige plejekontrakten – eller i tilfælde hvor kommunerne ikke overholder de forvaltningsretslige spilleregler. Og så har vi også en række særlige medlemstilbud til familieplejerne som fx pensionsordning hos PKA, gratis krisehjælp hos Falck Healthcare og et nyhedsbrev og særlige arrangementer målrettet familieplejere.

Hvad er fidusen ved Socialpædagogernes lønforsikring – kan man ikke lige så godt tegne en lønforsikring et andet sted?

Socialpædagogerne har en kollektiv lønforsikring, og det gør den meget billigere, end hvis du selv går ud og tegner en lønforsikring i et forsikringsselskab. Lønforsikringen er et supplement til dagpengene, der betyder, at du kan få op til 80 pct. af din løn i alt i de første seks måneder, du er ledig.

Hvorfor stiger kontingentet til Socialpædagogerne år efter år?

Kontingentet stiger ikke i år. Hovedbestyrelsen har tværtimod besluttet at fastfryse kontingentet for 2017 på samme niveau som sidste år.


Læs mere om fastfryselsen af kontingentet her

 

Bliv medlem