Gå til indhold

Familieplejere

Et redskab mod stress

Midtvejsevalueringen af KEEP i Danmark tyder på, at programmet mindsker familieplejernes stressniveau. Det kan bl.a. hænge sammen med øget social og kollegial støtte

13. januar 2017

Artikel
10_familieplejereB.jpg

Forfatter: Maria Rørbæk

Foto: Louise Thrane Jensen

– Resten af tiden skal vi tale om, hvordan man kan afhjælpe stress og pres. Er der nogen af jer, der har nogle ideer?.

 Kursusleder Erling Bro kigger rundt på familieplejerne. Oppe på tavlen i undervisningslokalet står nogle af de ting, der kan stresse og presse i jobbet som familieplejer: Samarbejde med det offentlige. Magtesløshed. Rådgiverskifte. Samarbejdet med forældrene. Følelsen af ikke at magte opgaven.

– I forhold til det der med, at rådgiverne hele tiden skifter, har jeg besluttet mig for, at det vil jeg ikke lade mig stresse af. Jeg sørger for at skrive alt det vigtige ned i mails, i stedet for kun at fortælle det mundtligt. Så er der dokumentation, hvis rådgiveren bliver skiftet ud, siger familieplejer Annette Brinch Jensen – og det bliver noteret ned af en anden.

Ellers handler forslagene meget om metoder til at finde pusterum i hverdagen. Det kan være ved at gå en tur, dyrke motion, strigle sin hest, lave åndedrætsøvelser inden man skal sove, eller simpelthen slænge sig på sofaen midt på dagen.

– I skal huske, at I holder fri om formiddagen, når børnene er i skole. Når de kommer hjem om eftermiddagen, er I på arbejde, siger kursusleder Helle Skinnerup, og den bemærkning vækker genklang.

– Jeg spiser min frokost foran fjernsynet hver eneste dag kl. halv et. Og så rejser jeg mig ikke, før klokken er kvart over to. Til gengæld er jeg i gang fra kl. halv syv om morgenen til sent om aftenen, siger en af familieplejerne – og det får et eftertænksomt udtryk frem i hovedet på en anden.

– Det er jeg nok lidt dårlig til. Jeg er i gang hele tiden, siger hun.

Fire stærke mod stress

En af de seksten sessioner i KEEP-programmet handler eksplicit om veje til at mindske familieplejernes stress-niveau, men faktisk er det også essensen i hele programmet. Når familieplejernes faglighed løftes, er det ikke kun børnene, der får det bedre, men også familieplejerne selv. I hvert fald viser Oxford Reseach’ midtvejsevaluering af KEEP-programmet, at familieplejernes stress-niveau er faldet seks ud af de syv steder, der er i gang med programmet – målt på familieplejernes egen vurdering af, om forskellige typer adfærd hos børnene stresser dem eller ej.

– Og stress skal på dansk nok snarere oversættes som pres. For der er ikke tale om sygelig stress, siger Erling Bro.

På tavlen gennemgår han ‘fire stærke mod stress’ forstået som beskyttelsesfaktorer, der ifølge forskellige arbejdsmarkedsforskere kan hæmme stress:

  1. Følelsen af at have kontrol over situationen.
  2. Følelsen af forudsigelighed.
  3. Følelsen af social opbakning fra kollegaer og ledelse.
  4. Følelsen af at tingene går i den rigtige retning.

– Og alle fire elementer har vi faktisk arbejdet med i KEEP, siger Erling Bro og opsummerer, at et af de vigtige elementer i KEEP netop handler om kontrol og forudsigelighed, idet man så vidt muligt skal forsøge at være to skridt foran og planlægge, hvordan man vil håndtere forskellige situationer.

– Det her med social opbakning fra kollegaer er jo noget, I i høj grad får her i gruppen. Og som I vil blive ved med at få, hvis I som planlagt fortsætter med at mødes bagefter.

Helle Skinnerup supplerer:

– Og når I arbejder med det her med at bryde opgaver og mål op i delmål, kan I også bedre se, at det går fremad, selvom det går langsomt.

Hun pointerer, at familieplejerne kan bruge nogle af de samme redskaber på sig selv, som de bruger over for børnene – fx at det kan udløse en belønning, når man har udført 70 pct. af en opgave, så man anerkender, at der er noget, der lykkes, selvom det ikke er alt.

Det bringer smilet frem i ansigtet på en af familieplejerne:

– Ja. For selvom vi jo er voksne, har vi brug for noget af det samme som børnene. Vi har også brug for anerkendelse.

Sessionen om stress slutter med en hjemmeopgave: Gør noget godt for dig selv i den kommende uge.

Bliv medlem