Gå til indhold

Pædagoguddannelsen

Socialpædagogerne: Pas på fagligheden

Det er landets mest populære uddannelse– men samtidig er pædagoguddannelsen den professionsuddannelse, der får færrest penge per studerende. Socialpædagogerne efterlyser nyt taxametersystem

2. september 2016

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

I disse dage gør 5.296 nye studerende sig klar til at tage hul på pædagogstudiet – og en stor del af dem vil i løbet af uddannelsen få muligheden for at specialisere sig inden for social- og specialpædagogik og via denne specialisering få chancen for at gøre en forskel for mennesker med særlige udfordringer.

I Socialpædagogerne er næstformand Marie Sonne både stolt og glad for, at pædagoguddannelsen stadig er den mest populære uddannelse i Danmark.

- Mere end nogen sinde før er der brug for dygtige og dedikerede socialpædagoger, som med deres uddannelse kommer til at gøre en afgørende forskel i mange menneskers liv. At søgningen også i år har været så massiv viser, at der blandt de unge stadig er stor interesse for at uddanne sig inden for et felt, som er helt afgørende for, at vi kan have et velfærdssamfund, siger hun.

Siden 2014 har pædagoguddannelsen været bygget op omkring et grundforløb, hvor de studerende får en generel introduktion til de forskellige arbejdsfelter inden for pædagogik og social- og specialpædagogik – og herefter følger to et halvt år indenfor en af de tre målrettede specialer.

- De første socialpædagoger, som har fulgt den nye uddannelse, bliver udklækket til januar, og vi følger det naturligvis med spænding, hvordan deres forløb har været – og hvilke erfaringer de studerende gør sig undervejs, som I også kan læse mere om her i fagbladet, siger Marie Sonne.

 

Nyt taxametersystem efterlyses


På trods af, at det som aldrig før er populært at uddanne sig til socialpædagog, og at der i stigende grad er brug for denne form for velfærdsagenter i samfundet, så er pædagoguddannelsen samtidig den af professionsuddannelserne, der får færrest penge per studerende årligt.

Det såkaldte undervisningstaxameter viser, at mens fx sygeplejerskeuddannelsen ligger på 86.300 kr. per studerende og læreruddannelsen på knap 55.000 kr., er tallet kun 44.400 kr. per pædagogstuderende. Det viser med al tydelighed, at hele taxametersystemet trænger til et grundigt eftersyn, vurderer Marie Sonne.

- Uddannelsen er helt klart underfinansieret, og vi frygter naturligvis, at det i sidste ende rammer fagligheden. Samfundet har brug for velfunderede og fagligt kompetente socialpædagoger - og det kræver, at man som studerende har mulighed for at være tæt på underviserne, få sparring og reflektere i fællesskab. Men når der tilføres så få penge til studiet, er der en stor risiko for, at det går ud over undervisningskvaliteten og det faglige niveau.

Også timetallet på pædagogstudiet har tidligere på sommeren været til debat, men her er meldingen fra Marie Sonne, at man i Socialpædagogerne afventer yderligere undersøgelser omkring timetal og fravær.

- Vi har selv nogle undersøgelser i gang, som forventes at være færdige i løbet af efteråret. Men der er ingen tvivl om, at det ligger os meget på sinde at sikre høj kvalitet i undervisningen, så de studerende får den bedst mulige indsigt i det social- og specialpædagogiske område og står godt rustet til det arbejdsliv, der venter dem.

Bliv medlem