Gå til indhold

Pædagoguddannelsen

Meget mere end mindfulness

Mindfulness er kun et af mange elementer i ‘sundhedsfremme og bevægelse,’ der blandt andet handler om at motivere til kropslig udfoldelse. Her blandes studerende fra alle specialiseringer

2. september 2016

Artikel

Forfatter: Af Maria Rørbæk

’Jeg var nysgerrig på at lære noget mere om de bevægelsesformer, jeg ikke kender i forvejen – altså mere end lige fodbold og håndbold.’

Sådan begrunder pædagogstuderende Line Andersen valget af ‘sundhedsfremme og bevægelse.’

Faget – eller ‘kompetenceområdet,’ som det egentlig hedder – handler da også om meget andet end fodbold, fitness og sved på panden. Fx er der også undervisning i ‘vild leg i skoven’ og ‘aktiviteter i svømmehallen.’

Det overordnede formål er, at de studerende lærer at ‘igangsætte, gennemføre og lede sundhedsfremmende og bevægelsesmæssige aktiviteter og udviklingsprocesser, der understøtter menneskers sundhed, livskvalitet og trivsel og motiverer til kropslig udfoldelse.’

Eksamenen bestås ved at udvikle og gennemføre en pædagogisk aktivitet, der skal dokumenteres på film, hvorefter man til selve eksamenen skal vise filmen og perspektivere til de pædagogiske teorier, der ligger bag aktiviteten.

– Sammen med mine medstuderende håber jeg at lave en sanseaktivitet for børn med funktionsnedsættelser.

Vi ved endnu ikke helt, hvad det skal gå ud på, men vi vil gerne lave noget eventyrligt, hvor vi fortæller en historie, mens børnene skal sanse forskellige ting, siger Line Andersen.

 

Alle specialiseringer


På holdet er der studerende fra alle specialiseringer, og altså både nogle, der som Line Andersen specialiserer sig i social- og specialpædagogik og andre, der specialiserer sig i dagtilbudspædagogik eller skole- og fritidspædagogik.

– Jeg prøver hele tiden at koble det, vi lærer, til social- og specialpædagogik, fortæller Line Andersen. Fx brugte hun noget af det, hun har lært i ‘sundhedsfremme og bevægelse’, da hun var i praktik en specialbørnehave.

– I et tværfagligt samarbejde med en ergoterapeut arrangerede jeg nogle aktiviteter for en pige, der var spastisk lammet i den ene hånd. Her var formålet at træne hånden, mens det samtidig skulle være sjovt for hende, så hun blev motiveret.

Jeg lavede en hel kuffert med ting, så hun fx kunne hælde marmorkugler ud af en flaske og fylde dem tilbage igen, eller tegne, så hun trænede hånden ved at tage låget af og på tusserne.

I begyndelsen var øvelserne en stor udfordring for pigen, men jo flere gange hun prøvede, jo bedre blev hun – og det var spændende at opleve hendes udvikling.

Bliv medlem