Gå til indhold

Konference

Fokus på udsatte børn

Mere end 250 fagfolk fra hele Danmark deltog i Socialpædagogernes konference ‘Sammen om den rette indsats’. Oplægsholderne kom vidt omkring med input til at forbedre indsatsen for udsatte børn og deres familier

23. september 2016

Artikel

Forfatter: Af Maria Rørbæk

– Vi skal arbejde på et samfund, hvor intet og ingen går til spilde. Vi skal lave bæredygtige indsatser – og vi skal lave dem sammen. Sådan lød det fra Socialpædagogernes næstformand, Verne Pedersen, da Socialpædagogerne havde inviteret til konference om udsatte børn og deres familier. En konference, som mere end 250 fagfolk fra hele landet havde takket ja til at deltage i, og hvor såvel socialministeren som politikere, praktikere og forskere mødte op.

– Jeg er meget glad for at være blevet inviteret, for I sætter fokus på et meget vigtigt emne, nemlig hvordan vi bliver bedre til at hjælpe udsatte børn og deres familier, sagde social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V).

Hun pointerede, at det i økonomisk trængte tider kan synes vanskeligt at foretage sociale investeringer.

– Men jeg kunne godt tænke mig, at vi vendte det om: Vi har ikke råd til at lade være.

Det budskab faldt i god jord hos Socialpædagogernes formand Benny Andersen, der i sit oplæg lagde vægt på, at der er behov for forskellige tilbud til forskellige børn:

– Det skal ikke bare være det billigste tilbud. Det skal være det rigtige tilbud. Man må godt have øje for excel-arkene, men det skal være de rigtige excel-ark: Dem, der viser, at den rette og tidlige indsats betaler sig på længere sigt.

Skandiamodellen

Samme pointe var i fokus hos kommunikationsdirektør Peter Holm fra Skandia, der i grove træk præsenterede den såkaldte Skandia-model, som kan bruges til at beregne de økonomiske effekter af forskellige forebyggende tiltag – og som de første 24 kommuner allerede er blevet uddannet til at bruge.

Ifølge Peter Holm er der en mulig gevinst på 45,1 mia. kr. at hente på de 542.738 mennesker, der lever i ‘udenforskab’: 34,7 mia. i sparede omkostninger og 10,4 mia. i mulige indtægter.

– Og 45 mia. kr. – det er immervæk en slat, sagde han og forklarede at ‘udenforskabet’ omfatter stofmisbrugere, mennesker med psykiske lidelser eller livsstilssygdomme, mennesker på længerevarende offentlig forsørgelse og voksne, der har været anbragt som børn.

– Skandia-modellen handler om at kigge på, hvad der skal til for at flytte nogle fra ‘udenforskabet’ til ikke at være en del af ‘udenforskabet,’ sagde han.

Musik som værktøj

Vigtigheden af forebyggelse blev også fremhævet, da konferencen åbnede med et musikalsk indslag fra musikskolen MusicLife på Nørrebro i København, der har som mission at styrke socialt udsatte børn og unge.

– Det her handler 100 pct. om forebyggelse og om at løfte et helt kvarter. Vi har en idé om, at hvis du kender din nabo, går du ikke ud og slår vedkommende ned, sagde Maria Stephens, der præsenterede de unge musikere og fortalte, hvordan MusicLife samarbejder med SSP-konsulenter (samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi) og prøver at skabe et attraktivt tilbud for børn, der ikke ville henvende sig til almindelige musiktilbud. Det handler bl.a. om tilgængelighed.

– Da jeg var barn, var der en fed klub med et rigtig fedt musiklokale, men døren var altid låst. Så hjalp det ikke noget, sagde hun, inden de unge musikere fyrede den af fra scenen.

Vigtigt samarbejde

På konferencen blev der også givet flere andre eksempler på, hvordan man i praksis – og på vidt forskellig vis – kan arbejde forebyggende med udsatte børn og unge, ligesom der blev sluttet af med en paneldebat, hvor politikere og andre aktører diskuterede. Her fortalte Holstebros borgmester H.C. Østerby (S) bl.a. om kommunens indsats ‘Familie med hjerte’, der tilbyder fødsels- og forældreforberedelse til vordende førstegangsforældre. Og hvor alt fra familiekonsulenter til bankrådgivere yder en tværfaglig indsats for at hjælpe familierne på vej.

– Det handler om tidlig forebyggelse, for jeg må indrømme, at vi i for lang tid har slukket brande. Vi vil gerne nå derhen, hvor siloerne bliver brudt ned, og vi kan samarbejde på tværs – også med civilsamfundet, sagde han.

For Socialpædagogernes næstformand, Verne Pedersen, var der heller ingen tvivl om, at der er behov for samarbejde på tværs:

– I dag er det ikke de røde faner, men den røde løber, vi har rullet ud som en klar invitation til at fortsætte og styrke det gode samarbejde om udsatte børn og unge.

Der kan være store forskelle på kommunernes tilbud, men Verne Pedersen pointerede, at postnummeret ikke må være afgørende for om udsatte børn får den rette indsats:

– Vi ved godt, at der ikke kan ligge et stort supersygehus eller et stort indkøbscenter i hver eneste lille by, og vi ved også godt, at kommunerne kan være udfordrede på selv at kunne tilbyde alle de rette indsatser. Derfor håber jeg, at kommunerne vil lave forpligtende fællesskaber og sammen sikre de rette tilbud.

Ny publikation om udsatte børn

Hvad skal der til for at udvikle bæredygtige indsatser for udsatte unge og deres familier? Det spørgsmål bliver belyst i publikationen ‘Sammen om den rette indsats’, der blev offentliggjort på Socialpædagogernes konference om udsatte børn og deres familier

I forordet bliver publikationen begrundet med voldsomme forandringer, idet Socialpædagogernes næstformand Verne Pedersen skriver:

‘I disse år oplever vi et paradigmeskifte på børne- og ungeområdet, hvor mange kommuner omlægger indsatsen, ofte inspireret af Herning-modellen. Herning-modellen, som den i de fleste socialfaglige munde kaldes, er en svensk inspireret model, der har til formål at sikre udsatte børn og unge en bedre vej til en mere selvhjulpen tilværelse.’

Et vigtigt element i modellen er den såkaldte indsatstrappe, der går fra de mindst indgribende indsatser i bunden til de mest indgribende i toppen, og det er Socialpædagogernes pointe, at der skal være bæredygtige indsatser på alle niveauer.

I publikationen bliver der sat kød og blod på, hvordan arbejdet på indsatstrappen kan foregå, når fem forskellige medlemmer af Socialpædagogerne fortæller om deres praksis. Mød fx familiebehandler Inger Ibsen, der fortæller, hvordan hun kan hjælpe en hjerneskadet mor til igen at få kontakt og nærvær med sin søn.

Publikationen beskriver også Socialpædagogernes politik på området. Det et vigtigt budskab, at indsatsen for udsatte børn og unge er en fælles opgave, der kræver samarbejde med såvel andre fagfolk som politikere, civilsamfundet og erhvervslivet – samt ikke mindst de børn og unge, det hele handler om.

Hent ‘Sammen om den rette indsats’ på www.sl.dk/sammenomdenretteindsats


Bliv medlem