Gå til indhold

Hjemløshed

Ikke altid et vedvarende problem

Efter et år er omkring 40 pct. af brugerne af forsorgshjem og herberg hjulpet ud af hjemløshed, viser ny analyse

23. september 2016

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

Sidste år var der cirka 6.000 personer, som gjorde brug af et forsorgshjem eller et herberg – og for knap 40 pct. af denne gruppe, der har haft mindst én overnatning på et forsorgshjem eller et herberg, er der tegn på, at hjemløshed ikke er et problem året efter, hvor en del af dem bor i almene boliger.

Det viser en ny Velfærdspolitisk Analyse fra Social- og Indenrigsministeriet af brugere af forsorgshjem og herberg.

Analysen kigger på brugernes forsørgelsesgrundlag, boligsituation og efterfølgende huslejeudgiver. Overordnet har antallet af brugere ligget stabilt de seneste år, og den akutelle analyse viser bl.a., at hovedparten af brugerne er kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed eller førtidspensionister.

Komplekse problemer

For langt hovedparten af brugerne af landets forsorgshjem og herberg gør det sig gældende, at de har komplekse problemer, der rækker ud over det at mangle tag over hovedet. Der er tale om mennesker, der ud over hjemløshed mange gange kæmper med fx psykiske problemer, et misbrug eller alkoholafhængighed. Disse udfordringer kan også spille en væsentlig rolle i forhold til, at man har mistet eller ikke kan opholde sig i sin bolig – og at det er vanskeligt at få og fastholde en ny bolig.

Problemerne betyder også, at hjemløshed ikke alene kan afhjælpes ved at skaffe en bolig til en hjemløs borger. Det er også vigtigt, at den enkelte får hjælp til fx at komme ud af sit misbrug, håndtere psykisk sygdom og skabe et socialt netværk.

Blandt de registrerede hjemløse borgere i 2015 er 81 pct. angivet at have dansk nationalitet.

Bliv medlem