Gå til indhold

Familiepleje

Forskelsbehandling på ferieområdet

Der er stor forskel på, hvordan de enkelte kommuner administrerer familieplejernes ferierettigheder. Socialpædagogerne opfordrer familieplejere til at klage, hvis feriereglerne ikke overholdes

1. september 2016

Artikel

Socialpædagogerne har indhentet eksempler fra 28 kommuners ferieretningslinjer, som viser, at der langt fra er ensartethed, når det handler om, hvordan kommunerne håndterer familieplejernes ferie. Eksemplerne viser også, at en del kommuner ikke overholder reglerne for tilrettelæggelsen af familieplejernes ferie.

Derfor har forbundet kontaktet Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), for at gøre opmærksom på denne problematik og få en afklaring på, hvad der er gældende ferierettigheder.

Svaret fra styrelsen understreger, at det er ulovligt for kommunerne at varsle 5 ugers ferieafholdelse og trække familieplejerne i vederlag under ferie, såfremt plejefamilien ikke har været ansat i hele optjeningsåret.

Der synes endvidere at herske tvivl om, hvorvidt kommunerne overholder ferielovens ferievarsler på 3 måneder for hovedferien og 1 måned for restferien.

Forbundet har opfordret styrelsen til at udbygge den vejledning der i dag findes på borger.dk om familieplejere og ferie, så landets kommuner kan blive vejledt korrekt i de problemstillinger vi ser på området.

Socialpædagogerne opfordrer samtidig familieplejere til at kontakte kredsen eller selv gøre brug af den klagemulighed, der er til STAR, hvis kommunen ikke overholder ferieloven i forhold til plejefamilier.

På STARS hjemmeside kan man læse mere om hvordan man klager til STAR

Bliv medlem