Gå til indhold

Seksualitet

Forening vil nedbryde tabu om sex

Med et nyt inspirationskatalog skal det være lettere at tage fat på de etiske dilemmaer, der opstår, når man som fagperson skal give støtte til seksualitet hos borgere med funktionsnedsættelser

2. september 2016

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

Hvad gør man som socialpædagog, hvis en multihandicappet borger viser tegn på at være seksuelt opstemt? Og hvordan fortæller man bedst om onani – eller introducerer seksuelle hjælpemidler? Det – og mange andre af hverdagens udfordringer omkring borgernes seksualitet tager et nyt inspirationskatalog hul på. Med ’Multiple funktionsnedsættelser og seksualitet’ ønsker Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) og Socialt Udviklingscenter SUS at gøre det lettere for professionelle at håndtere nogle af de etiske dilemmaer, som opstår, når professionelle skal give støtte til seksualiteten hos borgere med meget omfattende funktionsnedsættelser.

- I dagens Danmark er seksualitet og handicap stadig et område, som er enormt tabubelagt, og det tabu arbejder vi for at bryde. Seksualitet er vigtig for alle mennesker – og særligt når man er ung uanset ens handicap. Men for unge med multible funktionsnedsættelser kan det være svært at sætte ord på denne vigtighed, og derfor ønsker vi med denne rapport at være den stemme, som starter den samtale, der er nødvendig for at nedbryde tabu, siger formand for SUMH, Sigrid Stilling Netteberg i en pressemeddelelse.

 

Seksualitet på dagsordenen


Inspirationskataloget henvender sig målrettet til fagprofessionelle, der arbejder med mennesker med svære handicap. Fem bosteder og aflastningstilbud har afprøvet en række forskellige indsatser og tilgange til arbejdet med seksualitet – og deres erfaringer, anbefalinger og forslag er indarbejdet i kataloget.

Her fremgår det bl.a., at det allerførste skridt er at sætte seksualitet på dagsordenen – og etablere et fælles handlegrundlag for personalet. De bosteder, der har været med i processen, fik fx besøg af en specialkonsulent fra SUMD – og de oplevede efterfølgende, at der kom langt større åbenhed om at tale om seksualitet og personalets støtte til borgerne.

Et af budskaberne i kataloget er, at en god seksualitet i balance kan være med til at give livskvalitet for en gruppe borgere, der ellers kan leve et besværligt liv pga. deres svære funktionsnedsættelser. Og det hverken handler om prostitution eller om personaleudførte seksuelle ydelser – det handler om at skabe nogle gode rammer for, at borgerne får glæde af deres egen seksualitet. Nogle gange skal der måske ikke mere til, end at en borger får mulighed for at se sin egen nøgne krop i et spejl.Du kan downloade inspirationskataloget på ligelyst.dk

Bliv medlem