Gå til indhold

Inklusion

Det går i den rigtige retning

Elever med særlige behov er blevet gladere for at gå i skole, viser undersøgelse fra SFI

2. september 2016

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

De seneste to år er trivslen steget hos de elever, som tidligere har modtaget undervisning et specialtilbud – men nu er ført tilbage til normalklasser. Men udfordringen er stadig, at denne gruppe elever med særlige behov er mindre fagligt aktive i gruppearbejde og diskussioner end deres klassekammerater.

Det viser en ny undersøgelse fra SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, som over tre år har samlet data via et såkaldt inklusionspanel bestående af ca. 9.000 skoleelever fordelt på 400 skoler.

Eleverne har løbende svaret på spørgsmål om deres egen trivsel, deres oplevelse af klassens trivsel – og deres faglige og sociale deltagelse i skolen. Og der har i undersøgelsen både været fokus på de elever, der er blevet tilbageført til folkeskolen fra en specialklasse eller en specialskole – og på deres klassekammerater i folkeskolen.

Selvom det ser ud til, at elever med særlige behov trives bedre, så er der stadig et gab mellem tilbageførte elever og støtte elever på den ene side og de øvrige elever på den anden side, når det kommer til den faglige deltagelse i skolen. Det samme gælder disse elevers sociale deltagelse. De tilbageførte elever deltager lidt mindre i det faglige og er ikke ofte er med i klassediskussioner og gruppearbejde.Stiller særlige krav


Seniorforsker på SFI, Chantal Nielsen, som har vært med til at lave analysearbejdet, siger til folkeskolen.dk, at en af forklaringerne kan være, at netop elever med særlige behov stiller særlige krav til skolernes arbejde med inklusion.

- Nogle af de tilbageførte elever vil have nogle særlige behov, der skal tages hensyn til. Måske bliver de taget ud af klassen for at få særlig tilrettelagt undervisning i mindre grupper for eksempel, så de dermed deltager mindre i klassens fællesskab. Det kan være en mulig forklaring, siger hun.

En tidligere undersøgelse fra inklusionspanelet har vist, at der i de almene klasser er op til otte pct. af eleverne, som får særlig støtte i forbindelse med undervisningen.

Bliv medlem