Gå til indhold

Arbejdsmiljø

Otte års erfaring samlet

Kampagner, rejsehold og gode eksempler – ny publikation samler erfaringerne fra Videncenter for Arbejdsmiljø

23. september 2016

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

I perioden fra 2008 til 2015 har offentlige arbejdspladser landet over kunnet få glæde af kampagner som ‘Fra stress til trivsel’, ‘Job og krop’ og ‘Forebyg vold’ – både i form af besøg af rejseholdskonsulenter, nyhedsbreve og gode praksiseksemp­ler fra arbejdspladser. Via den såkaldt styrkede indsats stod Videncenter for Arbejdsmiljø for at styrke formidlingen af, hvordan man kan forebygge arbejdsmiljøproblemer.

Nu er centrets erfaringer samlet i en rapport, der beskriver indsatsen, erfaringerne og resultaterne. Ifølge Videncenterchef Hannah Maimin Weil har indsatsen vist, at det er muligt gennem kampagner, rejsehold og praksiserfaring at opnå en høj grad af kendskab og anvendelse – samt at få skabt dialog og igangsætte konkrete arbejdsmiljøaktiviteter rundt om på offentlige arbejdspladser.

Erfaringsopsamlingen kan sammenfattes i ti overordnede læringspunkter for en national arbejdsmiljøindsats, der bygger på formidling af forskningsbaseret viden. Blandt læringspunkterne er, at samarbejde med arbejdsmarkedets parter er væsentligt for muligheden for at skabe resultater, at en formidlingsindsats skal være fleksibel og tilpasset arbejdspladsernes behov, at et rejsehold er en god metode til at opnå direkte dialog med ledere og medarbejdere – og at brugen af sociale medier som fx Facebook er med til at nå bredt ud og involvere målgruppen.

Det var som led i Kvalitetsreformen fra 2007, at Videncenteret fik opgaven med at udmønte en styrket formidlingsindsats om arbejdsmiljø. Aftalen indebar bl.a., at der skulle oprettes et rejsehold, som gennem besøg på arbejdspladserne skulle udbrede viden og understøtte udveksling af erfaringer – og i løbet af de otte år har adskillige socialpædagogiske arbejdspladser haft glæde af et rejseholdsbesøg inden for emner som stress, vold, mobning og smerter i muskler og led.

Læs hele publikationen via www.kortlink.dk/n8tw

Bliv medlem