Gå til indhold

Studerende

Pædagoguddannelsen stadig populær

Antallet af optagne på de videregående ud¬dannelser slår rekord i år – med pædagogud¬dannelsen som den mest populære uddannelse.

24. august 2016

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

Om kort tid tager 5.296 stu­derende hul på pæda­goguddannelsen – og det er 133 flere end sidste år. Det glæder formand for Socialpæ­dagogerne, Benny Andersen, at netop pædagogstudiet også i år er topscorer på listen over de mest populære uddannelser.

– Jeg er rigtig glad for, at så mange fortsat vælger pæda­goguddannelsen, og jeg ved, at mange af de 5.296 vil vælge so­cialpædagoglinjen. Og alle I har valgt en uddannelse, der ender med et job, hvor I kommer til at gøre og være en afgørende forskel i mange menneskers liv. Udsatte borgere, borgere med funktionsnedsættelser, børn og unge, der har brug for støtte i livet, mennesker med demens, mennesker med et misbrug og mange andre, siger han.

Generelt viser antallet af optagne på landets videregå­ende uddannelser, at ikke kun pædagogstudiet er populært – både læreruddannelsen, sygeplejerskeuddannelserne og socialrådgiveruddannelsen er blandt de uddannelser, der optager flere end sidste år.

Frontmedarbejdere

Ifølge lektor ved Aalborg Uni­versitet, Morten Ejrnæs, er der i befolkningen en bred forståelse af, at netop disse faggrupper er helt centrale for, at samfundet kan fungere, skriver avisen.dk.

– Jeg tror også, at der er mange, der ved, at når man er ude for sociale problemer, så er det vigtigt, at der er fagfolk, der har mulighed for at gribe ind og støtte. På den led tror jeg, at der – også blandt de unge men­nesker, der nu har valgt disse uddannelsesretninger – er en forståelse for, at disse uddannel­ser kan gøre dem til frontmedar­bejdere i det velfærdssamfund, som de opfatter sig som en del af, siger Morten Ejrnæs til avisen.dk

Ifølge ham er en anden årsag til, at så mange søger mod fx pædagogstudiet, et usikkert job­marked, hvor det at uddanne sig til pædagog eller folkeskolelærer føles sikkert, fordi det er et job, der formentlig vil blive ved med at eksistere.

Bliv medlem