Gå til indhold

Kompetence

Input til at gå nye veje

I Socialpædagogernes Job- og karriererådgiv¬ning kan du få råd og inspiration til, hvad du gerne vil med dit ar-bejdsliv.

24. august 2016

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

Jeg trængte til at prøve noget nyt. Jeg stod i et vadested, hvor jeg vidste, at jeg ikke kunne vende tilbage til mit gamle arbejde, så jeg havde brug for noget sparring omkring min jobsituation og inspiration til, hvor jeg ellers kunne søge socialpædagogisk arbejde.’

Sådan fortæller socialpæda­gog Marianne Schmidt, som er et af de mange medlemmer, der har benyttet sig af Socialpædagoger­nes Job- og karriererådgivning.

For selvom Marianne Schmidt havde en klar idé om, at hun gerne ville arbejde med flygtninge eller måske på et ple­jehjem, så vidste hun ikke, hvor hun kunne finde den slags job. Her hjalp samtalen med Job- og karriererådgivningen hende til at tænke i nye veje, hvad angår jobmuligheder.

– Rådgiveren, jeg talte med, gav mig nogle rigtig gode input til, hvor jeg kunne søge hen. Hun sendte mig en liste over steder, der ansætter socialpæ­dagoger, og jeg synes, jeg blev meget mere afklaret omkring, at viften af muligheder inden for mit fag er bredere end boste­der og aktivitetstilbud. Der er mange forskellige brancher, der ansætter socialpædagoger, endda IKEA – det tænker man ikke på til daglig, lyder det fra Marianne Schmidt.

Individuel sparring

For mange kan det være svært at drøfte det med kollegerne, hvis man går med tanker om at ændre kurs i sit arbejdsliv og måske prøve noget nyt. Netop derfor tilbyder Socialpædago­gernes Job- og karriererådgiv­ning en fortrolig dialog med et professionelt rådgivnings­team, hvor det enkelte medlems  ønsker om job og karriere er centrum for samtalen.

Rådgivningen er et gratis tilbud til medlemmer af Social­pædagogerne, som ønsker en individuel og professionel spar­ring omkring karriere, arbejdsliv og kompetenceudvikling. Udgangspunktet for samtalen kan fx være, at man som social­pædagog i flere år har arbejdet inden for det samme område og har lyst til at prøve noget nyt, at man ønsker at dygtiggøre sig – eller måske har behov for at afdække mulighederne for at skifte jobspor og erhverv.

Job- og karriererådgivningen er åben mandag kl. 14 – 17, hvor man kan ringe på tlf. 7248 6060.

Bliv medlem