Gå til indhold

Skolegang

Den vigtigste læring sker i hjemmet

Er der hjælp til lektierne og positive forventninger om, at børnene kan noget i skolen? Det er nogle af de elementer, der har betydning for kvaliteten af anbragte børns skolegang, viser ny undersøgelse

1. juli 2016

Artikel

Forfatter: Af Maria Rørbæk

– Jeg minder meget om min plejefar og min plejesøster. De er kloge. Det er bare den måde, jeg gerne vil være på. Gøre alle de ting, de gør.

Sådan siger en af 18 anbragte børn og unge, der har deltaget i en undersøgelse om det, der har betydning for, om de klarer sig godt eller dårligt i skolen. Undersøgelsen er lavet af Videnscenter for Anbragte Børn og Unge, VABU, og konklusionen lyder, at anbringelsen i sig selv har stor betydning. Lederen af VABU, antropolog Mette Larsen, siger:

– De unge kommer i mange tilfælde fra hjem, hvor forældrene ikke interesserer sig særligt meget for deres skolegang. Og måske er forældrene heller ikke i stand til at hjælpe dem med lektierne. For de unge har det derfor gjort en forskel at komme til at bo på en institution eller i en plejefamilie, hvor der i langt højere grad er blevet støttet op om deres skolegang.

Tyske gloser

Støtte kan både være helt konkret i form af fx hjælp til multiplikation eller tyske gloser, men det kan også være mere indirekte i form af positive forventninger til det at gå i skole.

Projektleder Line Klyvø siger:

– De unge ved godt, at skolegang er vigtig, og de har selv erfaret, at det styrker deres selvværd og trivsel, når det går dem godt i skolen. De er derfor glade for, når de voksne omkring dem italesætter, at skolegang er vigtig og hjælper dem på vej. Helt konkret har de unge brug for hjælp til lektier i de fag, som de har det svært med, og hvis de ikke kan få denne hjælp i skolen eller på anbringelsesstedet, vil de gerne have den på anden vis. Det kan fx være fra ældre plejesøskende eller andre unge på institutionen.

Anbefalinger til kommuner

I rapporten om undersøgelsen er der også en række anbefalinger til at forbedre anbragte unges skolegang. Til Kristeligt Dagblad giver Mette Larsen to råd til kommuner, der gerne vil give anbragte børn en god skolegang:

– Det ene er: Få sat tal på, hvor godt børnene klarer sig, og hvor stort fravær de har sammenlignet med andre, og vurdér så ledere og sagsbehandlere ud fra børnenes resultater. Det andet er: Husk, at den allervigtigste læring foregår i hjemmet. Det handler ikke kun om lektier, men mindst lige så meget om at føre almindelige samtaler, at se tv-avis sammen og at tage på ture ud at opleve verden. Det skal hjemmet levere til børn og unge, hvad enten det er deres biologiske familie, en plejefamilie eller et opholdssted.


Læs hele undersøgelsen via www.kortlink.dk/mhbg

 

Bliv medlem