Gå til indhold

Folkemødet

Ministermøde i krostuen

I uformelle omgivelser mødtes Socialpædagogernes formand og social- og indenrigsministeren til en snak om emner som sociale investeringer og plejefamiliens rolle

1. juli 2016

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

I dagens anledning er det klassiske værtshusinteriør i krostuen skiftet ud med tætte rækker af stole. Socialpædagogerne har inviteret social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) til en uformel socialdebat med forbundsformand Benny Andersen – og her bliver der bl.a. snakket udsatte børn og unge og anbringelse i plejefamilier.

Baggrunden er, at landets kommuner i stigende grad anbringer i familiepleje.

– Det er afgørende vigtigt, at man tager udgangspunkt i, at plejefamilien er den trygge stabile base – og er der et behandlingsbehov, så er det noget, der skal foregå parallelt. En plejefamilie skal ikke være en miniinstitution, og det siger jeg ud fra en bekymring omkring den her professionaliserede retning, som nogle plejefamilier tager, hvor de måske har tre til fire børn boende, lyder det bl.a. fra ministeren.

Forslaget om, at den nødvendige behandling foregår parallelt er Benny Andersen ikke helt afvisende overfor.

– Jeg synes, det er en spændende tanke at have et fagligt miljø ved siden af – så familieplejere ikke er som isolerede øer, men at de kan trække på noget faglig ekspertise på fx døgninstitutioner. Men jeg tror nu, at man er nødt til at kigge lidt mere differentieret på området, end vi gør i dag. Og så længe der er et politisk ønske om at anbringe flere børn i plejefamilier, må jeg konstatere, at der også bliver anbragt børn, der har massive behandlingsbehov, og hvor en døgninstitution måske kunne have været alternativet, lyder det fra Socialpædagogernes formand.

Satspuljen i spil

Tidlig indsats og behovet for sociale investeringer er også blandt de emner, ministeren og formanden diskuterer, mens deltagerne nyder en lokal fyraftensøl i krostuen. Stemningen er uformel og hyggelig, selvom det er alvorlige emner, der sættes til debat.

– Det er sindssygt svært at sætte kroner og øre på et menneskeliv, og der skal altså solide fakta på bordet. Vi er nødt til at blive bedre til at få viden om, hvordan indsatser ikke bare gør en menneskelig forskel men også en samfundsøkonomisk forskel – det er essensen i hele diskussionen om at investere, før det sker og dermed forebygge, at mennesker havner fuldstændig uden for fællesskabet, byder Karen Ellemann ind.

Hun nævner bl.a. satspuljen som et af de elementer, der skal yderligere i spil for at sikre flere sociale investeringer.

– Vi skal være forpligtet til at bruge satspuljen som den sociale katalysator og sige, at her går vi målrettet til værks og afprøver lovende metoder – eller bruger satspuljemidler på at udbrede lovende metoder, ligesom vi gjorde ved sidste års forhandling med de knap 100 mio. kr. øremærket tidlig forebyggende indsats inspireret af Sverigesmodellen.

Også Benny Andersen byder ind med forslag til, hvordan satspuljen skal i spil.

– Vi ser gerne, at satspuljen omlægges, så den kobles direkte til regeringens ti nye sociale mål. I dag er puljen i alt for høj grad udtryk for en masse forskellige løsrevne projekter, men vi tror på, at man ved at omlægge satspuljen bedre kan indfri de nye mål.

 

Bliv medlem