Gå til indhold

Arbejdsmiljø

Regional støtte til psykisk arbejdsmiljø

De regionale arbejdspladser kan nu rekvirere ekspertrådgivning og inspiration til et bedre psykisk arbejdsmiljø

1. juli 2016

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

Løsning af kerneopgaven skal tænkes sammen med arbejdsmiljøet – for et godt psykisk arbejdsmiljø hænger tæt sammen med arbejdsglæde, faglighed, kvalitet og produktivitet. Det er baggrunden for det tilbud om ekspertrådgivning og inspiration, der nu udbydes til regionale arbejdspladser.

Ved overenskomstforhandlingerne 2015 blev Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet enige om at sætte yderligere fokus på et godt psykisk arbejdsmiljø – og nu har parterne indgået aftale med fire udbydere, der kan tilbyde rådgivning eller inspiration inden for tre udvalgte temaer: Organisatoriske forandringer, faglige forandringer samt vold og trusler.

De fire udbydere er henholdsvis Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), rådgivningsvirksomheden Alectia, CBS – Institut for ledelse, politik og filosofi – samt RUC, Center for arbejdslivsforskning og Center for Sundhedsfremme.

Formålet med ekspertrådgivningen er at tilbyde den enkelte arbejdsplads – eller flere arbejdspladser inden for samme speciale, område eller region – inspiration til, hvordan det psykiske arbejdsmiljø kan styrkes i tæt relation til løsningen af kerneopgaven. Det er de lokale parter – dvs. leder samt arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant eller lokale MED-udvalg, som kan rekvirere ekspertrådgivning eller inspiration – og det kan være på både strategisk og operationelt niveau på de regionale arbejdspladser.

Rekvirering af eksperthjælp sker som udgangspunkt efter først til mølleprincippet. Du kan læse mere om de fire udbydere og mulighederne for rådgivning i Danske Regioners udbyderfolder som kan downloades via www.kortlink.dk/mk3m

 

Bliv medlem