Gå til indhold

Trio-dag

Terrængående trioer

Rollespil, lydklip med hverdagens dilemmaer, læseklub og interviewøvelser. Det var nogle af de udfordringer, deltagerne mødte i det såkaldte øvelsesterræn, hvor 90 poster med opgaver i alle afskygninger gav inspiration til det daglige triosamarbejde

17. juni 2016

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

– Jeg flyver herfra. Det var en fantastisk oplevelse.

Som han står der helt pakket ind i små gule post-it lapper, er det ikke kun smilet, der lyser op hos Tom Arne Hansen, tillidsrepræsentant på Botilbud Sjællandsgade i Esbjerg. Ved post nr. 54 havde han netop fortalt en konkret historie fra sin arbejdsplads – og var blevet belønnet med masser af gule sedler, hvor de øvrige deltagere i gruppen havde noteret alle de gode egenskaber og kompetencer, Tom Arne Hansen udtrykte gennem sin fortælling. Resultatet var, at han bogstaveligt talt blev badet i ros og positiv anerkendelse.

Post nr. 54 var bare én blandt i alt 90 poster i et såkaldt øvelsesterræn, som var designet specifikt til temadagen ‘Den toneangivende trio – en dag om faglighed og arbejdsmiljø’, som Socialpædagogerne afholdt i Herning Kongrescenter onsdag den 25. maj.

I øvelsesterrænet blev de 500 deltagere i to omgange udfordret i grupper, der var sammensat af trioer (leder, arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant) fra de forskellige arbejdspladser – med opgaver i form af bl.a. rollespil, lydklip med dilemmaer fra virkeligheden, dialog med kolleger fra andre arbejdspladser, interviewøvelser, læseklub og reflektioner over egen praksis.

– Tanken med det her øvelsesterræn er helt overordnet at understøtte det lokale triosamarbejde. Gennem de mange poster og opgaver får deltagerne mulighed for at netværke, sparre om problemstillinger og dilemmaer fra deres hverdag – og få inspiration og gode værktøjer til det daglige samarbejde, fortæller næstformand i Socialpædagogerne Marie Sonne.

Dialog ved posterne

I den store hal myldrer deltagerne rundt mellem hinanden, og der er en summen af diskussioner, latter og skarp dialog ved de høje runde borde, der er fordelt som små stationer rundt i lokalet – hvert bord med et nummer og en klar opgavebeskrivelse. Foran den store scene hænger en gigantisk tavle, der mest af alt minder om afgangstavlen i en lufthavn. Her kan de 78 grupper, som deltagerne er fordelt på, løbende følge med i, hvad de skal. For hver gang en gruppe tjekker ud efter at have løst en opgave, bliver de med det samme tildelt en ny post med et nyt nummer, der lyser op på tavlen.

– Det er altså skide sjovt det her. Det er afvekslende, man bliver udfordret – og man skal lynhurtigt på banen og melde ud, hvad man tænker. Det er en virkelig inspirerende måde at arbejde på, lød det fra Jette Merete Axelsen, arbejdsmiljørepræsentant fra Åhusene i Odder.

Hendes gruppe havde netop diskuteret mødekultur – og var nu på vej videre for at udveksle erfaringer om de bedste tiltag fra deltagernes arbejdspladser.

Også kollegaen, arbejdsmiljørepræsentant Marianne Juul Christensen, var begejstret.

– Det her med lige pludselig at skulle tænke hurtigt – at skulle finde et svar, blive enige om noget i gruppen og så hurtigt videre til næste opgave, det er rigtig godt for os at prøve. Og så er det interessant at samarbejde med nogen fra en helt anden institution, vi har en rigtig god dialog i vores gruppe, sagde hun.

Tid til refleksion

Selvom de fleste poster og opgaver indbyder til hurtig og direkte dialog mellem trioens medlemmer og på tværs af arbejdspladser om emner som anerkendelse, rollefordeling i trioen, arbejdsmiljøindsatser, kommunikation, det gode personalemøde og kompetencer, så er der også steder, hvor deltagerne får mulighed for fordybelse og refleksion.

Bag det store scenetæppe findes fx et par poster, hvor deltagerne ledes ind i et helt mørklagt rum – kun oplyst af en stak lysende pinde, der står midt på et højt bord. Opgaven hedder ‘Stille refleksion’ – og går ud på, at en deltager trækker et spørgsmål, læser det op for gruppen – og efter individuel refleksion lægger hver deltager en af de lysende pinde på en skala ud for det svar, der passer bedst. Et af spørgsmålene lyder fx: ‘Hvor tilfreds er du med de resultater, du skaber i dit job?’. Og så svarer man ved at lægge sin pind på det sted på skalaen på bordet, der passer bedst. Efterfølgende diskuterer deltagerne kort med hinanden om, hvilke refleksioner spørgsmålene satte i gang.   

I rummet ved siden af – et klassisk teatersminkerum – er der foran hvert enkelt spejl lagt en iPad – og en kort opgavebeskrivelse under titlen ‘Lille spejl på væggen der…’. Her sætter deltagerne sig foran hver sit spejl, tager høretelefoner på – og lytter med på en lydoptagelse på iPad’en, der stiller spørgsmål som ‘Hvor tilfreds er du med den anerkendelse, du får for dit arbejde?’, ‘Hvor modig er du?’ og ‘Hvor god er du til at sige, hvad du tænker?’. Svarene skriver deltagerne ned undervejs – og det lille teaterrum fyldes hurtigt at dyb koncentration og tanker.

– Det er vildt spændende – men nu skal jeg altså skynde mig videre til næste post, lyder det i forbifarten fra en af de mange deltagere, der hurtigt overlader iPad’en til næste gruppe.

Med på en lytter

I løbet af de to seancer i øvelsesterrænet er det ikke kun deltagerne, der suger til sig af viden og værktøjer. Også de fire medlemmer af Socialpædagogernes forretningsudvalg bliver inddraget undervejs, for midt i terrænet står en lille klynge borde, hvor opgaven kort og godt hedder ‘Ønsker til Socialpædagogerne’. Her skal grupperne bl.a. diskutere, hvordan deres fagforbund kan understøtte triosamarbejdet – og i det øjeblik, deltagerne er nået frem til et konkret budskab, rækker de et skilt i vejret – en rødhvid ‘slikkepind’, som dem politiet bruger.

Det er startskuddet til den første af de fire politikere, der er ledig. Denne gang er det formand for Socialpædagogerne Benny Andersen, der bliver kaldt hen til post nr. 48, hvor en gruppe deltagere gerne vil fortælle, hvad de er nået frem til.

– Så stiller jeg æggeuret på otte minutter og er klar til at lytte, lød det fra Benny Andersen, inden han blev bombarderet med forslag fra de engagerede deltagere, der bl.a. opfordrede formanden til at professionalisere trioen noget mere.

– Hvis vi skal styrke triosamarbejdet – og forbundet gerne vil det – kunne det så ikke være en idé at kompetenceudvikle tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, så de får en bredere forståelse for organisationen, rammerne, økonomien – og for hvordan tingene egentlig hænger sammen? Det ville måske give et stærkere samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, lød det fra den pågældende gruppe.

Og selvom Benny Andersen var udstyret med et lille skilt med et øre, der signalerede, at hans opgave denne dag var at lytte, så bød han undervejs ind med positive tilkendegivelser og et par hurtige ‘point taken’.

– Det er rigtig interessant det her. Vi møder medlemmerne ansigt til ansigt, hvor det er dem, der har taleretten – og vi får gode input, idéer og konkrete bud på, hvordan vi i Socialpædagogerne kan arbejde videre med at styrke det vigtige triosamarbejde ude på arbejdspladserne, lød det fra Benny Andersen.

Et fristed til god snak

Efter sidste omgang i øvelsesterrænet er de fleste grupper nået gennem 5-10 forskellige poster – og undervejs er der blevet fotograferet og samlet materiale, som nu skal sættes i spil ude på arbejdspladserne.

– Jeg har taget en masse billeder af forskellige værktøjer, jeg har oplevet i dag – og det tager jeg nu tilbage til min arbejdsplads, så vi der kan bruge det til at snakke om, hvordan vi bedst kommer videre med det her triosamarbejde i hverdagen, lød det bl.a. fra Ibrahim Hakizimfura, tillidsrepræsentant i Intergrationsnet, Dansk Flygtningehjælp.

Nogle af posterne var da også indrettet som en slags metodebibliotek, hvor deltagerne kunne hente konkrete forslag til, hvordan man på arbejdspladsen kan få mere vidensdeling og sparring ind i hverdagen.

– Vi har slæbt en masse hjem, som vi vil arbejde videre med, og jeg føler, at dagen har givet os et fristed, hvor vi har fået lov til at snakke med nogle nye mennesker, som man helt tilfældigt er blevet sat sammen med, sagde Kirsten Borst, som er leder i Bofællesskabet Lykke Marie i Slangerup.

Evalueringen af dagen viser da også tydeligt, at deltagerne har været meget tilfredse med øvelsesterrænet – og muligheden for at netværke og sparre med andre. Således svarer 93 pct. af deltagerne, at de har fået inspiration til at arbejde videre med triosamarbejdet – og 95 pct. mener, at de har fået inspiration til at arbejde med arbejdsmiljø og faglighed.

– Som arbejdsmiljørepræsentant har det været fantastisk at opleve, hvor mange arbejdsmiljørepræsentanter, der har været med i dag. Dagen vidner om, at der altså er nogle trioer rundt om i landet, som gør et fantastisk stykke arbejde – og det skal vi bygge videre på, sagde Heine Søndergaard Andersen, arbejdsmiljørepræsentant i Alm. Botilbud Skrågade i Nørresundby.

 Bliv medlem